جلسات دروس آموخته

جلسات دروس آموخته

جلسات دروس آموخته از جمله مهمترین جلسات هر پروژه ای است که با مدیریت مناسب این جلسات، شناسایی و ثبت دروس آموخته بطور مناسبی انجام می شود.

توجه : استاندارد PMBOK مخفف Project Management Body of Knowledge می باشد.

جایگاه در استاندارد PMBOK 7

در راهنمای PMBOK7 (ویرایش هفتم پمباک) در فصل چهارم، به مدل ها، متدها و مصنوعات (Models, Methods, and Artifacts) پرداخته شده است.

در ذیل آدرس بخش Lessons learned meeting در راهنمای PMBOK 7 نشان داده شده است:

۴. مدل ها، متدها و مصنوعات Models, Methods, and Artifacts

۴.۴ متدهای رایج COMMONLY USED METHODS

۴.۴.۳ جلسات و رویدادها MEETINGS AND EVENTS

جلسه درس آموخته ها Lessons learned meeting

درس آموخته چیست ؟

 • مهم ترین تجارب موفقیت
 • مهم ترین تجارب شکست

درس آموخته ها در کدام پروژه ها می توانند استفاده شود ؟

 • ادامه پروژه های در حال اجرای فعلی
 • پروژه های آتی (آغاز نشده)

مثال از دروس آموخته پروژه

 • کوتاه شدن مدت تایید کارفرما در مورد نقشه های مهندسی در صورت برگزاری جلسات فنی ماهانه با کارفرما
 • ترکیدن بتن فونداسیون یک ساختمان، پس از بتن ریزی، به دلیل گرمای شدید
 • کاهش ریسک بی انگیزگی پرسنل در صورت استقرار نظام پیشنهادات اثربخش

هدف از جلسات دروس آموخته پروؤه

 • بحث در مورد تجارب و نکات پروژه ها
 • شناسایی درس آموخته ها
 • تحلیل و رتبه بندی درس آموخته ها
 • ثبت درس آموخته ها در یک بانک اطلاعاتی
 • به اشتراک گذاری درس آموخته های ثبت شده
 • کاهش شکست ها و افزایش موفقیت ها

کاربرد درس آموخته ها کجاست ؟

مثال هایی از این کاربردها در ادامه آورده شده است:

 • تخمین مدت فعالیت های آتی
 • برآورد هزینه های پروژه ها و مناقصات آتی
 • مدیریت ریسک ها
 • شناسایی راهکارهایی به منظور بهبود طراحی و کاهش ریسک های پروژه

 

آموزش استاندارد PMBOK7

جهت برگزاری دوره آموزشی استاندارد PMBOK ویرایش هفتم در سازمان خود،‌ با شماره زیر تماس بگیرید:

3560 233 0912

 

مدرس

 • علی رحمتی توکل، مشاور، منتور، کوچ و مدرس مدیریت پروژه
 • کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، PMP
 • ۱۸ سال تدریس بیش از ۶۵۰ دوره و سمینار، مدیر برنامه ریزی در پروژه های پتروشیمی و نفتی
 • مشاور مدیران عامل
 • ممیز مدیریت پروژه ها و ارزیاب مدیران پروژه ها و تیم PMO
 • مشاور استقرار سیستم مدیریت پروژه
 • تلفن ثبت نام: 560 2333 0912

 

مطالب مرتبط: