بایگانی دسته‌ی: مقالات

کار قابل تعریف و غیرقطعی

مدیریت و کنترل هزینه پروژه

کار قابل تعریف و غیرقطعی یا با عدم قطعیت بالا (DEFINABLE WORK and HIGH-UNCERTAINTY WORK) از مواردی است که در راهنمای عملی چابک (Agile Practice Guide) به آن اشاره شده است. راهنمای عملی چابک (Agile Practice Guide) : این راهنما توسط انجمن مدیریت پروژه امریکا ( PMI ) منتشر شده است. انواع کارهای پروژه کارهای […]

تحلیل گزینه ها

تحلیل گزینه ها Alternatives analysis

تحلیل گزینه ها یا Alternatives analysis در پروژه ها ، به منظور انتخاب گزینه مناسب و افزایش شانس موفقیت پروژه ها اهمیت بالایی دارد. توجه : استاندارد PMBOK مخفف Project Management Body of Knowledge می باشد. جایگاه در استاندارد PMBOK 7 در راهنمای PMBOK7 (ویرایش هفتم پمباک) در فصل چهارم، به مدل ها، متدها و […]

جلسه کمیته کنترل تغییرات

جلسه کمیته کنترل تغییرات

جلسه کمیته کنترل تغییرات (change control board) ، در سازمان ها، با هدف کنترل و تصمیم گیری در خصوص تغییرات در ابعاد مختلف پروژه ها تشکیل می شود. توجه : استاندارد PMBOK مخفف Project Management Body of Knowledge می باشد. جایگاه در استاندارد PMBOK 7 در راهنمای PMBOK7 (ویرایش هفتم پمباک) در فصل چهارم، به […]

جلسات دروس آموخته

جلسات دروس آموخته

جلسات دروس آموخته از جمله مهمترین جلسات هر پروژه ای است که با مدیریت مناسب این جلسات، شناسایی و ثبت دروس آموخته بطور مناسبی انجام می شود. توجه : استاندارد PMBOK مخفف Project Management Body of Knowledge می باشد. جایگاه در استاندارد PMBOK 7 در راهنمای PMBOK7 (ویرایش هفتم پمباک) در فصل چهارم، به مدل […]

آموزش استاندارد PMBOK7

دوره آموزش استاندارد PMBOK7

آموزش استاندارد PMBOK7 (ویرایش هفتم استاندارد PMBOK) در دو بخش استاندارد و راهنما به تشریح اصول و دامنه های عملکردی مدیریت پروژه می پردازد. این استاندارد ، توسط موسسه مدیریت پروژه امریکا (PMI) و بر اساس بهترین تجارب پروژه های موفق دنیا تدوین شده است که قابلیت به کارگیری در تمامی پروژه ها را دارد.

استاندارد PMBOK ویرایش هفتم

استاندارد PMBOK7

موسسه مدیریت پروژه امریکا (PMI) در سال ۲۰۲۱ نسخه نهایی ویرایش هفتم استاندارد PMBOK را منتشر کرد. این نسخه با تغییرات شدیدی نسبت به ویرایش ششم ارائه شد. در واقع تفکر فرآیند محور به اصل محور تبدیل شده است. این استاندارد مجموعه ای از بهترین تجارب مدیران پروژه موفق در پروژه های بزرگ دنیا می […]

رویه مدیریت جلسات پروژه

رویه مدیریت جلسات پروژه

رویه مدیریت جلسات پروژه، از جمله رویه های ضروری در هر سازمان پروژه محور است. جلسات نقش مهمی در پروژه ها دارند. این جلسات، اگر خوب مدیریت شوند می توانند شانس موفقیت پروژه را افزایش دهند و در صورتی که نامناسب برگزار شوند به مانعی در راه پیشرفت پروژه تبدیل می شوند. رویه مذکور ، […]

مدیریت هزینه پروژه

مدیریت هزینه پروژه project cost management pmbok evm

مدیریت هزینه پروژه یا Project Cost Management یکی از محبوب ترین حوزه ها در میان حوزه های ۱۰ گانه مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK است. از آن جایی که اغلب مدیران ارشد سازمان ها سود مالی را مهم ترین عامل در کسب و کار خود می دانند لذا کاهش هزینه ها برایشان اهمیت ویژه ای […]

فرآیند خرید خدمات یا کالا

فرآیند مدیریت خرید خدمات یا کالا تدارکات بازرگانی procurement project management

فرآیند خرید خدمات یا کالا از مهم ترین فرآیندها در سازمان های پروژه ای می باشد. البته این فرآیند تقریبا در تمام سازمان ها وجود دارد که البته ممکن است به طور اصولی انجام نشود. این فرآیند ، به تامین نیازهای سازمان یا پروژه ، از بیرون سازمان می پردازد. در واقع ، برخی از […]

مدیریت یکپارچگی پروژه

مدیریت یکپارچگی پروژه

مدیریت یکپارچگی پروژه یا Project Integration Management مهم ترین حوزه در میان حوزه های ۱۰ گانه مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK است. موفقیت پروژه ها در گروی اجرای یکپارچه تمامی حوزه های دانش مدیریت پروژه است. نمی توان به مقوله زمان پروژه توجه داشت ولی از هزینه پروژه غافل شد. نمی توان با توجه زیاد […]