بایگانی دسته‌ی: مقالات

نقشه راه دفتر مدیریت پروژه PMO

نقشه راه دفتر مدیریت پروژه PMO استقرار pmo استقرار دفتر مدیریت پروژه شرح وظایف pmo راه اندازی و پیاده سازی roadmap pmbok rahmatitavakol_ali

نقشه راه PMO گام های ضروری جهت ایجاد تا توسعه و بلوغ دفتر مدیریت پروژه را نشان می دهد.

منتورینگ و کارآموزی کنترل پروژه

منتورینگ و کارآموزی کنترل پروژه و مدیریت پروژه و دفتر مدیریت پروژه pmo

منتورینگ و کارآموزی کنترل پروژه ، با توجه به نیازهای واقعی جهت کار درحوزه کنترل پروژه طراحی شده است.

شبکه برداری پروژه AOA

project network cpm aoa adm gantt chart شبکه فعالیت ها پیش نیازی برداری پروژه نمودار گانت چارت زمانبندی پیش رو پس رو رفتی برگشتی شناوری فرجه کل تجمعی آزاد مسیر بحرانی

شبکه برداری پروژه AOA ، از روش های سنتی رسم شبکه پروژه می باشد

پروژه EPC چیست ؟

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی epc

پروژه EPC چیست ؟ شاید بتوان گفت ، امروزه مشهورترین نوع پروژه

فایل اکسل تقویم

فایل اکسل تقویم مدیریت فعالیت project calendar

فایل اکسل تقویم 1403، فایلی کاربردی است که به منظور

نکات مهم در استقرار PMO

مدیریت پروژه برنامه ریزی و کنترل پروژه project management pmo

نکات مهم در استقرار PMO ، مواردی هستند که اگر به خوبی رعایت نشوند ،

فایل اکسل زمانبندی پروژه

فایل اکسل زمانبندی پروژه Project Scheduler برنامه زمانی پروژه برنامه زمانبندی فعالیت های پروژه نمونه فایل اکسل زمانبندی

فایل اکسل زمانبندی پروژه Project Scheduler ، ابزار ساده ای ،

فایل اکسل گانت چارت Gantt Chart

فایل اکسل گانت چارت Gantt Chart برنامه زمانبندی پروژه project time schedule مدیریت و کنترل پروژه project management project control

فایل اکسل گانت چارت Gantt Chart ، ابزار ساده ای برای تهیه و کنترل برنامه زمانبندی

فایل اکسل برنامه ریزی فعالیتهای پروژه

نمونه فایل برنامه ریزی فعالیت ها یا کارهای پروژه Task Plannerیا Activity Planner فرمت الگوی فایل رایگان مدیریت و کنترل پروژه دانلود رایگان فایل مدیریت پروژه یا برنامه ریزی و کنترل پروژه با اکسل

فایل اکسل برنامه ریزی فعالیتهای پروژه ، ابزار ساده ای برای برنامه ریزی فعالیت های پروژه یا سازمان می باشد.

فایل اکسل مدیریت فعالیتهای پروژه

نمونه فایل اکسل مدیریت پروژه دانلود رایگان فرمت اکسل کاربردی کنترل پروژه مدیریت برنامه ریزی و کنترل فعالیت ها task activity management template

فایل اکسل مدیریت فعالیتهای پروژه ، ابزار ساده ای برای مدیریت کارهای پروژه یعنی برنامه ریزی و کنترل فعالیت ها می باشد.