بایگانی دسته‌ی: نرم افزار Primavera P6

درصد پیشرفت در پریماورا

درصد پیشرفت در پریماورا

انواع درصد پیشرفت فعالیت ها در پریماورا وجود دارد که هر یک کاربرد خاصی در مدیریت پروژه دارد. البته برای هر فعالیت ، تنها یک نوع درصد پیشرفت را می توان مبنای محاسبه درصد پیشرفت عملکردی یا Performance % Complete در نظر گرفت.   افزودن ستون درصد پیشرفت فعالیت ها در نمای Activities از طریق […]

Activity Code در پریماورا

activity code در پریماورا

کدفعالیت یا Activity Code در نرم افزار پریماورا ،‌ابزاری برای گروه بندی فعالیت ها است. گروه بندی فعالیت ها می تواند بررسی اطلاعات پروژه را تسهیل نموده و توجه مدیران پروژه را به سوی فعالیت های مهم تر جهت دهی نماید.   انواع کد فعالیت ها سطح ریسک فعالیت ها فاز فعالیت ها اولویت های […]

انواع منابع در پریماورا

منابع پریماورا

انواع منابع در پریماورا قابل تعریف می باشند. نرم افزار پریماورا با دارا بودن قابلیت برنامه ریزی و کنترل منابع پروژه می تواند مدیریت پروژه ها را از عالم خیال به دنیای واقعی نزدیک نماید. برنامه زمانبندی پروژه یا Project Time Schedule بدون تخصیص و تسطیح منابع فاقد ارزش واقعی است.   انواع منابع در […]

Notebook در پریماورا

primavera-p6-notebook

Notebook یا دفتر یادداشت در پریماورا چیست؟ در برخی موارد در نرم افزار پریماورا یا primavera p6، جهت ثبت اطلاعات و یادداشت تکمیلی در خصوص پروژه ، از notebook ، استفاده می شود. یادداشت ها را می توان به ساختار پروژه های سازمان یا EPS ، پروژه ها یا Projects ، ساختار شکست کار یا […]

Activity Steps در پریماورا

Activity Steps در پریماورا

مراحل فعالیت ها یا Activity Steps چیست؟ در برخی موارد ، جهت کنترل دقیق تر فعالیت های پروژه ، آنها را به مراحل کوچکتری تقسیم می کنند که از طریق کنترل این مراحل ، کنترل فعالیت ها با دقت بیشتری انجام می شود. این مراحل در پروژه های مختلف می تواند متفاوت باشد. این مراحل […]

ساختار شکست کار پروژه یا WBS در پریماورا

WBS در پریماورا

طراحی ساختار شکست کار پروژه یا WBS در پریماورا از گام های بسیار ضروری و مرسوم در مدیریت پروژه هاست. طراحی ساختار شکست کار پروژه یا WBS گام مهمی جهت تعریف ، برنامه ریزی و کنترل محدوده پروژه ها است. نرم افزار پریماورا یا Primavera P6 یکی از حرفه ای ترین نرم افزارهای مدیریت پروژه […]