بایگانی دسته‌ی: دوره های پیش رو

دوره های پیش رو
دوره مدیریت پروژه
pmbok
کنترل پروژه
اکسل
داشبورد مدیریتی در اکسل
msp
primavera p6
evm
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت ریسک
مدیریت زمان پروژه
دفتر مدیریت پروژه pmo
کاربرد اکسل در کنترل پروژه

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی EPC

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی epc

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی فرآیند برنامه ریزی و کنترل پروژه های EPC شامل WBS ، زمانبندی ، تخصیص منابع و کنترل هزینه را تشریح می کند. پیشبرد موفق پروژه ها راهی جز بهره بردن از دانش برنامه ریزی و کنترل پروژه ها به صورت عملی و کاربردی ندارد. به کارگیری اصول و […]