بایگانی دسته‌ی: نرم افزار MSP

انواع درصد پیشرفت در MSP

انواع درصد پیشرفت در MSP primavera p6 پریماورا progress percent complete فیزیکی

این مقاله به انواع درصد پیشرفت در MSP می پردازد. در نرم افزار MSP سه ستون برای درصد پیشرفت وجود دارد که در ادامه تشریح می شوند.   فعالیت ها ( Activity or Task) : آخرین سطح برنامه زمانبندی Actual Duration : مدت واقعی سپری شده از اجرای فعالیت یا سطوح WBS Remaining Duration : […]

چهار تاریخ مهم در MSP

چهار تاریخ مهم در MSP و پریماورا پریمورا primavera p6 status date data date

چهار تاریخ مهم در MSP وجود دارد که در گزارشات مورد استفاده قرار می گیرد. بکارگیری این تاریخ ها برای تحلیل اطلاعات و گزارشات کنترل پروژه ضروری است. برخی از این تاریخ ها ، توسط کاربر تعیین می شود و در محاسبات موثر است. برخی دیگر از این تاریخ ها ، توسط نرم افزار MSP […]

ستون پیش نیازی در MSP

شبکه پیش نیازی در msp

ستون پیش نیازی در MSP ، ستون Predecessors می باشد. از طریق این ستون ، می توان پیش نیاز هر فعالیت را تعریف نمود. این ستون ، در مقابل ستون Successors ، به معنای ستون پس نیازی مطرح می شود. توجه: شبکه پروژه ترسیم فعالیت ها و روابط وابستگی بین آن ها بصورت گرافیکی می […]

انواع ستون در MSP

انواع ستون در MSP

انواع ستون در MSP به سه دسته اصلی تقسیم می شوند که در این مقاله مورد به آنها اشاره می شود. همان طور که می دانید نرم افزار MSP از جمله نرم افزار های حرفه ای در حوزه مدیریت پروژه یا برنامه ریزی و کنترل پروژه است. لذا اغلب کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه […]

انواع منبع در MSP

انواع منبع در MSP

انواع منبع در MSP قابل تعریف می باشند. تعریف: ” منبع ” ترجمه واژه Resource می باشد. منابع کارهای پروژه را انجام می دهند یا در اجرای کارها به وجودشان نیاز می باشد. مدیریت منابع پروژه معادل Project Resource Management می باشد. امکان مدیریت منابع پروژه در نرم افزارهای پریماورا یا Primavera P6 و MSP […]