بایگانی برچسب: pmbok7

جلسه کمیته کنترل تغییرات

جلسه کمیته کنترل تغییرات

جلسه کمیته کنترل تغییرات (change control board) ، در سازمان ها، با هدف کنترل و تصمیم گیری در خصوص تغییرات در ابعاد مختلف پروژه ها تشکیل می شود. توجه : استاندارد PMBOK مخفف Project Management Body of Knowledge می باشد. جایگاه در استاندارد PMBOK 7 در راهنمای PMBOK7 (ویرایش هفتم پمباک) در فصل چهارم، به […]

جلسات دروس آموخته

جلسات دروس آموخته

جلسات دروس آموخته از جمله مهمترین جلسات هر پروژه ای است که با مدیریت مناسب این جلسات، شناسایی و ثبت دروس آموخته بطور مناسبی انجام می شود. توجه : استاندارد PMBOK مخفف Project Management Body of Knowledge می باشد. جایگاه در استاندارد PMBOK 7 در راهنمای PMBOK7 (ویرایش هفتم پمباک) در فصل چهارم، به مدل […]

استاندارد PMBOK ویرایش هفتم

استاندارد PMBOK7

موسسه مدیریت پروژه امریکا (PMI) در سال ۲۰۲۱ نسخه نهایی ویرایش هفتم استاندارد PMBOK را منتشر کرد. این نسخه با تغییرات شدیدی نسبت به ویرایش ششم ارائه شد. در واقع تفکر فرآیند محور به اصل محور تبدیل شده است. این استاندارد مجموعه ای از بهترین تجارب مدیران پروژه موفق در پروژه های بزرگ دنیا می […]