نمونه درس آموخته های پروژه

نمونه درس آموخته های پروژه دروس آموخته شده project lessons learned

در این مقاله ، نمونه درس آموخته های پروژه یا Project Lessons Learned به عنوان یک راهنما جهت شناسایی دروس آموخته از پروژه ارائه شده است. دروس آموخته شده ، مهم ترین تجربیات هر پروژه ای می باشند. این دروس ممکن است در آینده ، در همان پروژه یا سایر پروژه ها مورد استفاده قرار گیرند. دروس آموخته در بحث مدیریت دانش پروژه (Project Knowledge Management) قرار می گیرد.

از آن جایی که هر پروژه ، ماهیت و ویژگی های مختص به خود را دارد لذا جدید بودن و یکتا بودن آن ، ضرورت ثبت دروس آموخته را تقویت می نماید. بنابراین موارد ذکر شده در این مقاله صرفا می تواند به عنوان نمونه و راهنما مورد استفاده واقع شود.

توجه: ممکن است یک درس آموخته در پروژه ای ، برای پروژه ای دیگر موضوعیت نداشته باشد. به عبارتی یا وجود نداشته باشد یا به قدری کم اهمیت باشد که در بانک اطلاعاتی دروس آموخته شده از پروژه ( Project Lessons Learned Register ) قرار نگیرد.

نمونه درس آموخته های پروژه در حوزه مدیریت پروژه

 • لزوم تهیه دستورالعمل های پروژه و ابلاغ آن پیش از اجرای کارها به تیم و پیمانکاران پروژه
 • لزوم اخذ تاییدیه در مورد برخی از دستورالعمل های تهیه شده از کارفرما و مدیریت ارشد سازمان
 • لزوم آموزش نحوه به کارگیری دستورالعمل ها به ذینفعان مرتبط
 • لزوم جذب کارشناسان مسلط به نرم افزارهای MSP ، Primavera P6 و Excel به عنوان اعضای دفتر مدیریت پروژه ( PMO )
 • لزوم معرفی رسمی نفرات کلیدی دفتر مدیریت پروژه ( PMO ) به کارفرما و پیمانکاران پروژه
 • لزوم سفارشی سازی استاندارد PMBOK جهت استفاده در دستورالعمل های مدیریت پروژه
 • لزوم به روز رسانی برنامه مبنای پروژه ( Project Baseline ) بر مبنای تغییرات توافق شده با کارفرما

نمونه درس آموخته های پروژه در حوزه مرکز کنترل مدارک و مستندات پروژه (DCC)

 • لزوم جذب کارشناسان مسلط به فرآیند کنترل مدارک و مستندات مهندسی پروژه و نیز فرمول نویسی و رسم نمودار در نرم افزار اکسل
 • لزوم ایجاد یک بانک اطلاعاتی جهت ثبت مراحل تولید تا نهایی سازی تمامی ویرایش های مدارک مهندسی پروژه در اکسل
 • لزوم ذخیره نمودن فایل اصلی (Native) و PDF مربوط به نسخ الکترونیکی مدارک مهندسی پروژه
 • لزوم ثبت فرم نظرات کارفرما (Comment Sheet) در خصوص ویرایش های مختلف مدارک
 • لزوم دریافت رسید از کارفرما در خصوص تحویل مدارک مهندسی پروژه
 • لزوم لحاظ نمودن فرجه مجاز کارفرما جهت اظهارنظر در خصوص هر یک از مدارک مهندسی پروژه

نمونه درس آموخته های پروژه در حوزه مدیریت منابع انسانی پروژه (HR)

 • لزوم انعقاد قرارداد در ابتدای شروع به کار پرسنل پروژه
 • لزوم تامین حداقل وسایل و تجهیزات اداری مورد نیاز پرسنل پیش از روز اول کاری آن ها
 • لزوم تشریح حقوق و شرایط کاری به پرسنل پیش از روز اول کاری آن ها
 • لزوم بررسی نیازهای آموزشی هر یک از پرسنل پروژه
 • لزوم اعلام شفاف علل مشکلات پیش آمده به پرسنل پروژه ، در خصوص پرداخت دیرهنگام حقوق پرسنل در شرایط اضطراری
 • لزوم معرفی پرسنل جدید در روز اول کاری ایشان به سایرین
 • لزوم وجود نظام تشویق و پاداش پرسنلی به صورت عادلانه ، شفاف و به موقع
 • لزوم وجود سیستم انتقادات و پیشنهادات مناسب برای پرسنل
 • لزوم ایجاد بستری صادقانه و عادلانه در برخورد با پرسنل از زمان جذب تا خروج از سازمان

 

درخواست خدمات کوچینگ

 • برای موفقیت و پیشرفت حرفه ای شما برنامه داریم.
 • با ما تماس بگیرید: ۳۵۶۰ ۲۳۳ ۰۹۱۲

 

دانلود فرم های حرفه ای مدیریت پروژه از فروشگاه

 

مطالب مرتبط