بایگانی برچسب: Lessons Learned

نمونه درس آموخته های پروژه

نمونه درس آموخته های پروژه دروس آموخته شده project lessons learned

در این مقاله ، نمونه درس آموخته های پروژه یا Project Lessons Learned به عنوان یک راهنما جهت شناسایی دروس آموخته از پروژه ارائه شده است. دروس آموخته شده ، مهم ترین تجربیات هر پروژه ای می باشند. این دروس ممکن است در آینده ، در همان پروژه یا سایر پروژه ها مورد استفاده قرار […]

دروس آموخته شده پروژه

دروس آموخته شده از پروژه درس آموخته تجربیات مدیریت پروژه project lessons learned

دروس آموخته شده پروژه معادل عبارت Project Lessons Learned می باشد. در استاندارد امریکایی مدیریت پروژه (PMBOK) به وفور در خصوص آن گفته شده است. پروژه ها ، به دلیل جدید بودن در سازمان ها ، نیاز به مدیریت دقیق تر دارند. هر پروژه ، برای سازمان ، تجربیاتی را به همراه دارد. تجربیات از […]