تسطیح منابع پروژه

تسطیح منابع پروژه resource leveling planning

تسطیح منابع پروژه (Resource Leveling) بحث جذابی است که بسیاری از دوست داران مدیریت پروژه آن را دنبال می کنند. به دلیل جایگاه ویژه ای که این موضوع در برنامه ریزی و کنترل پروژه ها دارد نرم افزارهای مدیریت پروژه نیز به آن پرداخته اند. متاسفانه علی رغم اهمیت بسیار زیاد این بحث ، هنوز شاهد عدم استفاده از آن در اغلب سازمان ها هستیم.

 

ضرورت تسطیح منابع پروژه چیست ؟

 • تیم پروژه برای اجرای فعالیت های پروژه ، نیازمند منابع مختلفی می باشند.
 • در صورت عدم تامین به موقع منابع فعالیت ها ، امکان اجرای فعالیت ها وجود ندارد.
 • عدم اجرای به موقع فعالیت ها ، موجب تاخیر در پروژه خواهد شد.
 • تاخیر در اجرای پروژه ، موجب افزایش ریسک منفی ( مخاطرات) پروژه خواهد شد.
 • تاخیر در اجرای پروژه ، موجب نارضایتی ذینفعان پروزه خواهد شد.
 • تاخیر در اجرای پروژه ، موجب افزایش هزینه و کاهش سود دهی پروژه خواهد شد.

 

تعریف تسطیح منابع پروژه

 • ایجاد تغییرات در برنامه زمانبندی پروژه به منظور رفع کمبود منابع پروژه

 

روش های تسطیح منابع پروژه

 • افزایش میزان منابع دارای کمبود از طریق استخدام ، خرید و اجاره
 • افزایش مهارت و راندمان منابع دارای کمبود
 • تغییر تقویم کاری منابع دارای کمبود
 • تغییر نوع روابط پیش نیازی بین فعالیت ها و میزان تاخیر در روابط پیش نیازی (Lag) (البته به شرط امکان اجرایی شدن)
 • افزایش مدت زمان فعالیت ها و به تبع آن کاهش یا جابجایی منابع دارای کمبود
 • ایجاد وقفه در اجرای فعالیت ها
 • به تاخیر انداختن فعالیت های دارای شناوری
 • ایجاد استقلال بین منابع تخصیص داده شده فعالیت ها (البته به شرط امکان اجرایی شدن)
 • جابجا کردن منابع دارای کمبود با منابع آزاد (البته به شرط امکان اجرایی شدن)

 

نرم افزار تسطیح منابع پروژه

 • نرم افزار مایکروسافت پراجکت MSP
 • نرم افزار پریماورا Primavera P6

 

مطالب مرتبط

 

تماس با ما

 

560 2333 0912

علی رحمتی توکل ، مدیر گروه مدیریت پروژه رهتا