استقرار سیستم مدیریت پروژه

استقرار سیستم مدیریت پروژه

سیستم مدیریت پروژه یا Project Management System مجموعه ای است منسجم و یکپارچه که از طریق آن می توان پروژه ها را به نحو موثر و هدفمندی مدیریت نمود. از طریق پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت پروژه ، می توان به صورت یکپارچه و کاربردی مدیریت پروژه را در عمل پیاده سازی نمود.

توجه: در مقاله ای در خصوص خدمات مشاوره استقرار استاندارد PMBOK مطالبی ارائه شد.

توجه: در مقاله ای در خصوص خدمات مشاوره استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO مطالبی ارائه شد.

هدف از استقرار یا پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه

 • یکسان سازی روش اجرای فرآیندهای مدیریت پروژه
 • یکسان سازی فرمت های جمع آوری اطلاعات
 • یکسان سازی روش های تحلیل داده های مدیریت پروژه
 • یکسان سازی فرمت گزارشات دوره ای مدیریت پروژه از جمله گزارشات ماهانه ، گزارشات هفتگی و گزارشات روزانه پروژه
 • یکسان سازی بانک های اطلاعاتی پروژه
 • یکسان سازی داشبورد های مدیریت پروژه
 • یکپارچگی ابعاد مختلف پروژه از جمله محدوده ، زمان ، هزینه ، کیفیت ، منابع ، ریسک و …
 • اطلاع رسانی صحیح و به موقع به ذینفعان کلیدی پروژه
 • تصمیم سازی صحیح بر مبنای گزارشات واقعی و به روز شده

مراحل استقرار سیستم مدیریت پروژه

 • شناخت سازمان و پروژه
 • تهیه برنامه زمانبندی پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت پروژه
 • تعیین تیم پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه
 • تهیه دستورالعمل ها و روش های اجرایی مدیریت پروژه
 • تهیه فرمت ها و قالب های مدیریت پروژه
 • تهیه بانک های اطلاعاتی مدیریت پروژه
 • تهیه داشبوردهای مدیریت پروژه
 • آموزش نحوه کاربری سیستم مدیریت پروژه
 • پشتیبانی سیستم مدیریت پروژه (در صورت نیاز به توسعه و بهبود)

نمونه هایی از فرمت های تهیه شده در خصوص مدیریت پروژه

 • فرمت منشور پروژه (Project Charter)
 • فرمت صورتجلسات پروژه
 • فرمت گزارشات ماهانه پروژه (Project Monthly Report)
 • فرمت گزارشات هفتگی پروژه (Project Weekly Report)
 • فرمت گزارشات روزانه پروژه (Project Daily Report)
 • فرمت بانک اطلاعاتی کنترل مدارک مهندسی پروژه (MDR : Master Document Register)
 • فرمت بانک اطلاعاتی کنترل خرید و تدارکات پروژه (RCI : Requisition Control Index)
 • فرمت بانک اطلاعاتی کنترل مسایل و مشکلات پروژه (Problems and Issues Database)
 • فرمت بانک اطلاعاتی کنترل ریسک های پروژه (Risk Register)
 • فرمت بانک اطلاعاتی کنترل مصالح مصرفی پروژه (Material Database)
 • فرمت بانک اطلاعاتی کنترل جبهه های کاری در فاز نصب و اجرا (Construction Database)
 • فرمت بانک اطلاعاتی مدیریت هزینه های پروژه (Cost Management Database)

نمونه هایی از داشبوردهای مدیریت پروژه

 • داشبورد مدیریت زمانبندی پروژه
 • داشبورد مدیریت مدارک مهندسی پروژه
 • داشبورد مدیریت تدارکات پروژه
 • داشبورد مدیریت احجام و جبهه های کاری پروژه
 • داشبورد مدیریت صورت وضعیت های پروژه
 • داشبورد مدیریت هزینه پروژه
 • داشبورد مدیریت ریسک پروژه

 

جهت درخواست استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان خود با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۲۳۳۳۵۶۰

 

مطالب مرتبط :