بایگانی دسته‌ی: مدیریت پروژه

شرح وظایف مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

وظایف مدیر پروژه شرح وظایف برنامه ریزی و کنترل پروژه تیم مدیریت پروژه بهترین استاد کنترل پروژه

گرچه شرح وظایف مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه ، در برخی سازمان های پیمانکاری ، مشاورین و سازندگان تجهیزات تفاوت هایی دارد لیکن در این مقاله ،‌ به موارد صحیح ، در این خصوص می پردازیم.   شرح وظایف مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه :   تعیین نرم افزار تهیه WBS ،‌ برنامه […]

وظایف کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

وظایف مدیر پروژه شرح وظایف برنامه ریزی و کنترل پروژه تیم مدیریت پروژه بهترین استاد کنترل پروژه

اگرچه شرح وظایف کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه ، در برخی سازمان های پیمانکاری ، مشاورین و سازندگان تجهیزات تفاوت هایی دارد لیکن در این مقاله ،‌ به موارد صحیح ، در این خصوص می پردازیم.   شرح وظایف کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه :   تهیه ساختار شکست کار پروژه یا WBS […]

نمونه فرم ترانسمیتال

نمونه فرم ترانسمیتال ترنسمیتال transmittal کنترل مستندات dcc

نمونه فرم ترانسمیتال برای اغلب پروژه ها ساختاری نزدیک به هم دارد. بخش کنترل مدارک یا مستندات پروژه متولی اصلی این فرم می باشد. توجه: بخش کنترل مدارک پروژه ( DCC : Document Control Center ) ممکن است با عناوین کنترل مستندات یا مدیریت اسناد پروژه نیز شناخته شود. توجه : فرم Transmittal با نام […]

ساختار شکست ریسک پروژه RBS

پرت مستر ساختار شکست ریسک RBS

ساختار شکست ریسک پروژه RBS معادل عبارت risk breakdown structure می باشد. RBS ابزار مناسبی است جهت شناسایی ریسک های پروژه. توجه : RBS مخفف resource breakdown structure نیز می باشد که البته در این مقاله با همان معنای اول یعنی ریسک مدنظر می باشد.   تعریف ساختار شکست ریسک پروژه RBS در استاندارد PMBOK […]

گزارشات ماهانه پروژه

داشبورد مدیریت قراردادها در اکسل گزارشات ماهانه پروژه

گزارشات ماهانه پروژه ، به منظور کنترل پروژه و با فرمت های مختلفی تهیه می شوند که این تفاوت ها از نوع صنعت ، پیچیدگی پروژه و سلایق اشخاص مختلف نشات می گیرد.   هدف از گزارشات ماهانه پروژه هدف اصلی گزارش های مدیریت پروژه ، تصمیم سازی برای مدیران پروژه ، به منظور بهبود […]

شاخص ارزیابی عملکرد هزینه پروژه

شاخص ارزیابی عملکرد زمانبندی و هزنه ای پروژه

شاخص ارزیابی عملکرد هزینه پروژه ، برای ارزیابی پروژه ها از نظر هزینه ای ، مورد استفاده قرار می گیرند. استاندارد EVM‌ از جمله استانداردهای انجمن مدیریت پروژه امریکا (PMI) که به معرفی شاخص هایی برای ارزیابی پروژه ها می پردازد. انجمن مدیریت پروژه امریکا در استاندارد PMBOK یا پم باک ، حوزه های مختلف […]

شاخص ارزیابی عملکرد زمانبندی پروژه

شاخص ارزیابی عملکرد زمانبندی و هزنه ای پروژه

شاخص ارزیابی عملکرد زمانبندی پروژه ، برای ارزیابی پروژه ها از نظر زمانی ، مورد استفاده قرار می گیرند. استاندارد EVM‌ از جمله استانداردهای انجمن مدیریت پروژه امریکا (PMI) که به معرفی شاخص هایی برای ارزیابی پروژه ها می پردازد. انجمن مدیریت پروژه امریکا در استاندارد PMBOK یا پم باک ، حوزه مدیریت زمانبندی پروژه […]

حوزه های دانش استاندارد PMBOK ویرایش ششم

حوزه های دانش در ویرایش ششم استاندارد PMBOK فصل های ۴ تا ۱۳ را در برمی گیرد. حوزه های دانش استاندارد PMBOK در ویرایش ششم ، مدیریت پروژه را به ۱۰ حوزه دانشی یا Knowledge Area تقسیم می کند. این حوزه ها در ادامه تعریف می شوند. حوزه های دانش : Knowledge Areas   مدیریت […]

۵ راز مدیران پروژه موفق

راز مدیران پروژه موفق

۵ راز مدیران پروژه موفق چیست؟ در این مقاله ، به بررسی مواردی می پردازیم که هر یک مانند شاه کلیدی ، قفل مشکلات پروژه را باز می کند.   از گذشته درس می گیرند و برای آینده برنامه ریزی می کنند. راز مدیران پروژه موفق ، درس گرفتن از اتفاقات گذشته است. برنامه ریزی […]

۱۰ اشتباه مهلک در طراحی نرم افزار مدیریت پروژه

گرچه نرم افزارهای متعددی برای مدیریت پروژه یا فرآیندهای سازمان موجود است لیکن با توجه به خاص بودن برخی از نیازهای سازمان ها ، آنها غالبا ترجیح می دهند تا نرم افزاری را مطابق با خواسته های خود طراحی کنند. در این هنگام ، معمولا سازمان ها اشتباهاتی را انجام می دهند که شکست طراحی […]