گزارشات مدیرعامل یا هیئت مدیره

گزارشات مدیرعامل یا هیات مدیره گزارشات سازمانی گزارشات شرکتی گزارش سالانه

گزارشات مدیرعامل یا هیئت مدیره ، در سازمان ها یا شرکت های مختلف با توجه به برخی عوامل از جمله : انتظارات ذینفعان ، نوع فعالیت و بلوغ سازمان متفاوت می باشد. معمولا این گزارشات ، در اغلب سازمان های با بلوغ نسبتا مناسب مشاهده می شود.

توجه : این نوع از گزارشات معمولا ماهانه یا سه ماهه تهیه می شود.

هدف از گزارشات مدیرعامل یا هیئت مدیره

هدف اصلی این نوع از گزارشات سازمانی ، موارد ذیل‌ می باشد:

 • ارائه وضعیت شاخص های کلیدی عملکرد ( KPI ) برای فرآیندهای اصلی سازمان
 • ارائه میزان دستیابی به اهداف سازمانی
 • ارائه میزان تحقق برنامه های سازمانی
 • ارائه مشکلات موجود در سازمان

مسئولیت ها

 • تولید اطلاعات ورودی گزارشات : تمامی بخش های سازمان
 • تهیه گزارشات : کارشناس بخش برنامه ریزی در سازمان
 • تایید گزارشات : در صورت نیاز به تایید گزارشات ، مدیر عامل ، مسئولیت تایید آن ها را بر عهده دارد.
 • توزیع گزارشات : معمولا بخش کنترل مدارک و مستندات یا DCC مسئولیت توزیع گزارشات را بر عهده دارد.

نرم افزار تهیه گزارشات مدیرعامل یا هیئت مدیره

 • نرم افزار اکسل ( Excel )
 • نرم افزار Word

توجه :‌ استفاده از نرم افزار اکسل ( Excel ) به دلیل امکان استفاده از آن ، برای تجمیع گزارشات و انجام محاسبات، بر نرم افزار Word ارجحیت دارد.

اجزای گزارشات

 • توضیحات متنی : مانند دلایل تاخیر در اجرای برنامه های سازمانی
 • جداول عددی : مانند وضعیت نیروی انسانی سازمان
 • نمودارها : مانند نمودار روند پیشرفت برنامه های سازمان
 • تصاویر : مانند تصاویری از فعالیت های اصلی سازمان

عوامل موثر بر محتوای گزارشات

 • انتظارات مدیران ارشد و هیئت مدیره سازمان
 • اندازه سازمان ( تعداد پرسنل ، بخش ها ، فعالیت ها ، پروژه ها و … )
 • نوع فعالیت های سازمان
 • میزان بلوغ سازمان

محتوای گزارشات

محتوای گزارشات ، با توجه به عوامل موثر فوق الذکر ، می تواند متفاوت باشد. برای مثال ، موارد زیر ، می تواند در این گزارش درج شود :

 • وضعیت نیروی انسانی سازمان
 • درصد پیشرفت برنامه های سازمانی
 • دلایل تاخیر در اجرای برنامه های سازمانی
 • میزان تحقق اهداف سازمانی
 • شاخص های کلیدی عملکرد ( KPI : Key Performance Indicator) در هر فرآیند
 • اهم مشکلات موجود

 

تهیه گزارشات مدیرعامل یا هیئت مدیره

جهت هماهنگی ، با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

560 2333 0912

علی رحمتی توکل ، مدیر گروه مدیریت پروژه رهتا

 

مطالب مرتبط