پروژه EPC چیست ؟

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی epc

پروژه EPC چیست ؟ شاید بتوان گفت ، امروزه مشهورترین نوع پروژه ، EPC می باشد. پروژه هایی که در اغلب صنایع به ویژه مگاپروژه ها (ابر پروژه ها) کاربرد دارد و به سبب میزان محبوبیتی که دارند اغلب سازمان های پروزه محور ساختارهایی مناسب با آن را ایجاد کرده اند

پروژه EPC چیست ؟

در این نوع از پروژه ها ، سه فاز اصلی برای پروژه تعریف می شود که عبارتند از :

 • فاز Engineering
 • فاز Procurement
 • فاز Construction

فاز Engineering

فاز Engineering یا فاز طراحی و مهندسی ، مهم ترین فاز در پروژه های EPC می باشد. مهم ترین فعالیت های این فاز ، عبارتند از:

 • طراحی نقشه ها و تهیه مدارک و مستندات (اسناد) پروژه
 • نظارت بر نحوه اجرای فعالیت ها در سایت پروژه

فاز Procurement

مهم ترین فعالیت های فاز Procurement یا فاز خرید و ساخت یا تامین و تدارکات پروژه ، عبارتند از:

 • تامین مصالح و اقلام مصرفی پروژه (Material)
 • تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه در حوزه برقی ، مکانیکی و …

فاز Construction

مهم ترین فعالیت های فاز Construction یا فاز نصب و اجرای پروژه ، عبارتند از:

 • اجرای کارهای عمرانی
 • نصب تجهیزات

مثال از فعالیت های مرتبط در EPC

 • فاز طراحی : طراحی مسیر کابل کشی و تهیه اسناد خرید کابل و …
 • فاز خرید : تامین و تدارکات کابل های مورد نیاز بر اساس اسناد خرید کابل
 • فاز نصب و اجرا : اجرای کابل کشی در سایت پروژه ، بر اساس نقشه اجرایی مسیر کابل کشی

 

در صورت تمایل به استفاده از خدمات مشاوره مدیریت پروژه در سازمان خود و نیز خدمات منتورینگ و کوچینگ مدیران پروژه با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

09122333560

مطالب مرتبط: