وظایف مدیر پروژه

وظایف مدیر پروژه شرح وظایف برنامه ریزی و کنترل پروژه تیم مدیریت پروژه بهترین استاد کنترل پروژه

وظایف مدیر پروژه چیست؟

سئوالی که اغلب سازمان ها با آن درگیر هستند. شاید بهتر باشد که بدانیم استاندارد امریکایی مدیریت پروژه یعنی PMBOK در این خصوص چه نظری دارد. در ویرایش ششم استاندارد PMBOK وظایف مختلفی برای نقش مدیر پروژه در نظر گرفته شده است.

در ادامه به این وظایف ، خواهیم پرداخت.

 

رهبری تیم پرو‍ژه

رهبری تیم پروژه (To lead the project team) از مهم ترین وظایف و نقش های مدیران پروژه است. مدیر پروژه باید رهبر خوب و قابل پذیرشی از سوی تیم پروژه باشد. مهارت های رهبری قابل اکتساب می باشد. با ممارست و تمرین می توان رهبری خوب بود.

تیم پروژه بدون اتکاء به رهبر و داشتن دلگرمی به همراهی مدیر پروژه نمی تواند موفق باشد. تنها در نقش رهبری ، این حس همراهی ، ظهور خواهد داشت.

 

ایجاد توازن بین محدودیت های متضاد

ایجاد توازن بین محدودیت های متضاد (To balance the competing constraints) از وظایف دیگر مدیران پروژه ها می باشد. محدودیت های پروژه در حوزه های مختلف غالبا به صورت رقیبی با هم رقابت کرده و بعضا دارای تضادهایی می باشند.

به عنوان مثال : محدودیت بودجه پروزه ممکن است با محدودیت زمان اجرای پروژه در تضاد باشدو به این معنا که برای تکمیل به موقع پروزه نیاز به مبلغی بیش از بودجه داشته باشیم. یا به عنوان مثال دیگر : ممکن است برای رعایت محدودیت های قانونی نیاز به ایجاد تغییراتی در محدوده یا کارهای پروژه باشیم.

همان طور که ملاحظه کردید یافتن نقطه ای بهینه بین محدودیت های موجود در پروژه ، کار ساده ای نیست و این نقش خطیر بر عهده مدیر پروژه است.

 

ارتباط با ذینفعان

ارتباط با ذینفعان (To communicate with stakeholders) از مهم ترین وظایف مدیر پروژه ها است.

ذینفعان پروژه:

 • کارفرمای پروژه
 • پیمانکاران پروژه
 • تیم پروژه
 • سایر بخش های سازمان
 • سازمان های دولتی

هر یک از ذینفعان پروژه نیازهای ارتباطی مختص به خود را دارند. مدیر پروژه مسئولیت شناسایی و مدیریت این انتظارات ارتباطاتی را بر عهده دارد.

انواع ارتباطات:

 • جلسات : جلسات بررسی ریسک پروژه ، جلسات بررسی وضعیت پروژه و …
 • مکاتبات : نامه ها
 • گزارشات : گزارشات ماهانه ، هفتگی ، روزانه و …

 

نتیجه اجرای وظایف فوق توسط مدیر پروژه

برآورده نمودن اهداف پروژه و انتظارات ذینفعان پروژه (To meet the project’s objectives and stakeholders’ expectations) نتیجه اجرای وظایف مدیران پروژه است.

اهداف پروژه شامل موارد ذیل می باشد:

 • محدوده
 • زمانبندی
 • هزینه
 • کیفیت

 

 

مطالب مرتبط :