مدیریت محدوده پروژه

بسته کاری Work Package

دیریت محدوده پروژه یا Project Scope Management از مهم ترین حوزه های مدیریت پروژه است. با توجه به پیچیدگی های پروژه ها و نیازمندی های ذینفعان کلیدی پروژه، انجام فرآیندهای مدیریت محدوده پروژه ضرورت می یابد. پروژه ها به دلیل جدید بودن ، نیازمند برنامه ریزی ، در خصوص شرح کارهای مورد نیاز ، جهت دست یابی به اهداف می باشند.

بر اساس ویرایش ششم استاندارد PMBOK ، شش فرآیند در حوزه مدیریت محدوده پروژه موجود می باشد که اجرای صحیح آن ها در پروژه ها‌ ، مستلزم تجربه کافی در محیط پروژه ها به همراه درک عمیقی از فرآیندهای استاندارد مذکور می باشد.

توجه : این مقاله ، بر اساس ویرایش ششم استاندارد PMBOK تدوین شده است.

توجه : جهت استقرار استاندارد PMBOK‌ در سازمان خود ، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

استقرار استاندارد PMBOK

 

محدوده پروژه چیست؟

تمامی کارهای لازم و فقط لازم که جهت تکمیل اقلام قابل تحویل پروژه باید اجرا شود. در این مورد ضروری است که مرز بین کارهای پروژه و کارهای بیرون از پروژه مشخص شود.

 

تعریف مدیریت محدوده پروژه

مدیریت محدوده پروژه یا Project Scope Management ، تمام فرآیندهای مورد نیاز برای اطمینان از این که پروژه تمام کارهای مورد نیاز و فقط کارهای مورد نیاز، برای تکمیل موفق پروژه را شامل می شود.

 

فرآیندهای مدیریت محدوده پروژه

 • Plan Scope Management
 • Collect Requirements
 • Define Scope
 • Create WBS
 • Validate Scope
 • Control Scope

 

برنامه ریزی مدیریت محدوده

 • در این فرآیند ، نحوه جهت اجرای سایر فرآیندها تشریح می شود.
 • این فرآیند، از اعمال سلایق شخصی در انجام فرآیندها تاحد زیادی جلوگیری نموده و موجب یکپارچگی انجام فرآیندهای مدیریت محدوده در پروژه می شود.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Plan Scope Management آمده است.

 

جمع آوری الزامات

 • در این فرآیند ،نیازمندی ها و الزامات ذینفعان پروژه جهت دست یابی به اهداف پروژه، شناسایی و مستند می شوند.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Collect Requirements آمده است.

 

تعریف محدوده

 • در این فرآیند ، شرح تفصیلی از پروژه و محصول ، توسعه داده می شود.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Define Scope آمده است.

 

تدوین ساختار شکست کار

 • در این فرآیند ، اقلام قابل تحویل و کارهای پروژه به اجزاء کوچک تر و قابل مدیریت تر تقسیم می کند.
 • خروجی اصلی این فرآیند ، ساختار شکست کار یا WBS می باشد.
 • WBS مخفف Work Breakdown Structure می باشد.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Create WBS آمده است.

 

اعتبارسنجی محدوده

 • در این فرآیند ، پذیرش رسمی اقلام قابل تحویل تکمیل شده انجام می شود.
 • در این فرآیند اقلام قابل تحویل پروژه ، به طور رسمی ، تحویل مشتری می شوند.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Validate Scope آمده است.

 

کنترل محدوده

 • در این فرآیند ، نظارت بر وضعیت محدوده محصول و پروژه و مدیریت تغییرات به داخل خط مبنای محدوده انجام می شود.
 • در این فرآیند ، از تغییرات کنترل نشده در محدوده پروژه ، پیشگیری می شود.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Control Scope آمده است.

 

استقرار مدیریت ریسک در سازمان شما

 • جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

560 2333 0912

علی رحمتی توکل ، مدیر گروه مدیریت پروژه رهتا

 

مطالب مرتبط