فایل اکسل گانت چارت Gantt Chart

فایل اکسل گانت چارت Gantt Chart برنامه زمانبندی پروژه project time schedule مدیریت و کنترل پروژه project management project control

فایل اکسل گانت چارت Gantt Chart ، ابزار ساده ای برای تهیه و کنترل برنامه زمانبندی ( Schedule ) فعالیت ها یا کارهای پروژه یا سازمان می باشد.

فایل اکسل گانت چارت Gantt Chart

نرم افزار Excel ، پرچمدار محبوبیت بین نرم افزارها ، در حوزه مدیریت پروژه هم حرف های زیادی برای گفتن دارد. سازمان های زیادی ، در دنیا اکسل را به عنوان ابزار اصلی ، در کارهایشان بکار می برند.

در ذیل ، یک نمونه فایل یا فرمت ( تمپلیت Template) برای تهیه برنامه زمانبندی پروژه با روش نمودار گانت ، برای دانلود ، ارائه کردیم.

نمونه فایل اکسل گانت چارت در اکسل

توجه : واژه های Task و Activity در مدیریت پروژه به معنای فعالیت می باشند.

این فایل ، در نرم افزار آکسل ، برای تهیه و مدیریت برنامه زمانبندی پروژه ( Project Time Schedule )، به صورت کاربردی و ساده ، توسط گروه مدیریت پروژه رهتا ، طراحی شده که شامل موارد ذیل می باشد :

  • نام فعالیت ها یا اقدامات
  • تاریخ شروع فعالیت ها
  • تاریخ پایان فعالیت ها
  • وضعیت تکمیل فعالیت ها
  • خط مبنای هزینه فعالیت ها
  • گانت چارت

توجه : گرچه این فایل( Gantt Chart ) ، برای حوزه مدیریت ( برنامه ریزی و کنترل ) پروژه ، طراحی شده ، اما می توان از آن برای برنامه ریزی و کنترل فعالیت های مرتبط با هر نوع کسب و کاری یا فعالیت های درون گروهی در هر شرکتی و حتی کارهای شخصی نیز استفاده نمود.

در ذیل ، دانلود رایگان فایل Gantt Chart با اکسل ، را جهت استفاده شما قرار دادیم.

فایل اکسل گانت چارت Gantt Chart برنامه زمانبندی پروژه project time schedule مدیریت و کنترل پروژه project management project control

دانلود نمونه فایل اکسل گانت چارت پروژه

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط: