رویکرد مدیریت پروژه آبشاری

رویکرد مدیریت پروژه آبشاری Waterfall

رویکرد مدیریت پروژه آبشاری از روشهای سنتی مدیریت پروژه می باشد که اغلب در پروژه های بزرگ ( با تعداد فعالیتهای زیاد، هزینه بالا یا مدت طولانی) از آن استفاده می شود.
این متدولوژی نگاه خطی و متوالی به چرخه حیات پروژه دارد.

توجه : رویکرد مدیریت پروژه آبشاری معادل عبارت Waterfall Project Management Approach می باشد.

رویکرد یا متولوژی آبشاری

در چه پروژه هایی از متد یا رویکرد مدیریت پروژه آبشاری استفاده می شود؟

 • پروژه های دارای فازهای خطی و متوالی
 • پروژه های با الزامات و محدوده کاری کاملا شفاف و مشخص در ابتدای پروژه
 • پروژه های با تغییرات بسیار کم
 • پروژه های با محدودیت مشخص زمان و هزینه

نمونه هایی از پروژه های آبشاری یا Waterfall Project Management Approach

 • پروژه های ساخت و ساز یا اجرایی ( Construction Projects )
 • پروژه های تولید ( Manufacturing Projects )
 • پروژه های فناوری اطلاعات و توسعه نرم افزار ( IT and Software Development Projects )

مدل آبشاری در پروژه های ساخت ساختمان

 • طراحی ساختمان
 • آماده سازی زمین
 • اجرای فونداسیون اجرای اسکلت
 • سفت کاری

فازهای خطی و متوالی

 • خروجی هر فاز، ورودی فاز بعدی است.
 • برگشت به فاز قبل، پس از تکمیل آن ، دشوار و پر هزینه است.

الزامات و محدوده کاری شفاف و مشخص

 • مشخص و شفاف بودن نوع کارهای پروژه
 • مشخص بودن اقلام قابل تحویل پروژه
 • مشخص بودن بایدها و نبایدهای پروژه

تغییرات بسیار کم

در حالت های زیر تغییرات پروژه ها بسیار کم می باشد:

 • وجود تیم با تجربه کاری مشابه با پروژه
 • تعریف الزامات پروژه توسط کارفرمای پروژه به صورت کامل
 • مشارکت دادن ذینفعان کلیدی پروژه از جمله کارفرما ، در خصوص تعریف الزامات و محدوده پروژه و نیز تهیه برنامه های پروژه

محدودیت زمان و هزینه

 • پروژه های دارای قرارداد با مدت و مبلغ ثابت با کارفرما
 • پروژه های درون سازمانی با اهداف زمانی یا بودجه ای ثابت و مشخص

معایب مدل آبشاری

 • عدم درنظر گرفتن همزمانی فعالیت های پروژه
 • هزینه بالای برگشت به فازهای قبل پروژه

 

مطالب مرتبط: