تحلیل گزینه ها

تحلیل گزینه ها Alternatives analysis

تحلیل گزینه ها یا Alternatives analysis در پروژه ها ، به منظور انتخاب گزینه مناسب و افزایش شانس موفقیت پروژه ها اهمیت بالایی دارد.

توجه : استاندارد PMBOK مخفف Project Management Body of Knowledge می باشد.

جایگاه در استاندارد PMBOK 7

در راهنمای PMBOK7 (ویرایش هفتم پمباک) در فصل چهارم، به مدل ها، متدها و مصنوعات (Models, Methods, and Artifacts) پرداخته شده است.

در زیر، مسیر دسترسی به بخش Alternatives analysis در راهنمای PMBOK 7 نشان داده شده است:

۴. مدل ها، متدها و مصنوعات Models, Methods, and Artifacts

۴.۴ متدهای رایج COMMONLY USED METHODS

۴.۴.۱ جمع آوری و تحلیل داده DATA GATHERING AND ANALYSIS

تحلیل گزینه ها Alternatives analysis

هدف تحلیل گزینه ها (Alternatives analysis)

هدف تحلیل گزینه ها ، ارزیابی گزینه های مختلف شناسایی شده به منظور انتخاب گزینه ها یا رویکردهایی برای اجرای کارهای پروژه می باشد.

مراحل تحلیل گزینه ها (Alternatives analysis)

 • شناسایی گزینه ها
 • تعریف معیارهای ارزیابی
 • ارزیابی گزینه ها
 • مقایسه گزینه ها
 • گزارش نتایج

مثال

 • انتخاب بهترین نرم افزار طراحی یا مدیریت پروژه
 • انتخاب بهترین روش اجرای کار (درون سپاری یا برون سپاری)
 • انتخاب بهترین پیمانکار اجرایی

 

آموزش استاندارد PMBOK7

جهت برگزاری دوره آموزشی استاندارد PMBOK ویرایش هفتم در سازمان خود،‌ با شماره زیر تماس بگیرید:

3560 233 0912

مدرس

 • علی رحمتی توکل، مشاور، منتور، کوچ و مدرس مدیریت پروژه
 • کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، PMP
 • ۱۸ سال تدریس بیش از ۶۵۰ دوره و سمینار، مدیر برنامه ریزی در پروژه های پتروشیمی و نفتی
 • مشاور مدیران عامل
 • ممیز مدیریت پروژه ها و ارزیاب مدیران پروژه ها و تیم PMO
 • مشاور استقرار سیستم مدیریت پروژه
 • تلفن ثبت نام: 560 2333 0912

مطالب مرتبط: