گزارشات روزانه پروژه

گزارشات روزانه مدیریت پروژه project daily report

گزارشات روزانه پروژه ( Daily Report ) ، به منظور نظارت بر پروژه و با فرمت های مختلفی تهیه می شوند که این تفاوت ها‌ ، به دلیل نوع صنعت ، پیچیدگی پروژه و انتظارات ذینفعان کلیدی پروژه می باشد.

توجه : این نوع از گزارشات ، معمولا در فاز نصب و اجرا ( Construction ) در سایت پروژه ، تهیه می شوند.

 

هدف از گزارشات روزانه پروژه

هدف اصلی این نوع از گزارش های مدیریت پروژه ، نظارت بر پروژه ، با توجه به موارد ذیل‌ می باشد:

 • ارائه وضعیت کارهای اجرا شده در پروژه به صورت روزانه
 • ارائه اتفاقات رخ داده شده در پروژه به صورت روزانه
 • ارائه شرایط محیطی موجود در پروژه

 

مسئولیت ها

 • تولید اطلاعات ورودی گزارشات : ناظر پروژه در سایت
 • تهیه گزارشات : کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه مقیم در سایت ، مسئولیت تهیه این گزارشات را بر عهده دارد.
 • تایید گزارشات : در صورت نیاز به تایید گزارشات ، مدیر سایت پروژه یا سرپرست نظارت بر سایت پروژه ، مسئولیت تایید آن ها را بر عهده دارد.
 • توزیع گزارشات : معمولا بخش کنترل اسناد و مدارک یا DCC مسئولیت توزیع گزارشات را بر عهده دارد.

 

نرم افزار تهیه گزارشات روزانه پروژه

 • نرم افزار اکسل ( Excel )
 • نرم افزار Word

توجه :‌ استفاده از نرم افزار اکسل ( Excel ) به دلیل امکان استفاده از آن ، برای تجمیع گزارشات روزانه به هفتگی و ماهانه ، بر نرم افزار Word ارجحیت دارد.

 

اجزای گزارشات روزانه پروژه

 • توضیحات متنی : مانند اهم دلایل تاخیرات ایجاد شده در پروژه
 • جداول عددی : مانند وضعیت ماشین آلات و تجهیزات پروژه

 

محتوای گزارشات روزانه پروژه

محتوای گزارشات ، با توجه به انتظارات ذینفعان کلیدی پروژه و پیچیدگی آن می تواند متفاوت باشد. برای مثال ، موارد زیر ، می تواند در خصوص وضعیت یک روز پروژه ، در این گزارش درج شود :

 

 • وضعیت جوی (آب و هوایی)
 • اهم اقدامات انجام شده
 • جدول احجام کاری اجرا شده در پروژه
 • اهم دلایل تاخیرات ایجاد شده در پروژه
 • اهم مشکلات ایجاد شده در پروژه
 • جدول اقلام تحویل شده کلیدی در پروژه
 • جدول وضعیت نیروی انسانی شاغل در پروژه
 • جدول وضعیت ماشین آلات و تجهیزات پروژه
 • جدول وضعیت مصالح در سایت پروژه ( مصرف شده و وارد شده )
 • خلاصه گزارش HSE

 

تهیه گزارشات روزانه پروژه

جهت هماهنگی ، با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

560 2333 0912

علی رحمتی توکل ، مدیر گروه مدیریت پروژه رهتا

 

 

مطالب مرتبط :