پیوست مدیریت پروژه

پیوست مدیریت پروژه

امروزه برخی سازمان ها به دنبال تهیه پیوست مدیریت پروژه جهت ضمیمه نمودن به قراردادهای مشاوران ، فروشندگان ، سازندگان و پیمانکاران خود می باشند تا در کنار کارهای الزامی بر طبق قرارداد ، امور مدیریت پروژه را نیز از ایشان مطالبه نمایند.

 

پیوست مدیریت پروژه چیست؟

رویه ها ، دستورالعمل ها و فرمت های استاندارد شده ای در حوزه مدیریت پروژه می باشند که معمولا کارفرمایان جهت الزام پیمانکاران خود در به کارگیری فرآیندهای مدیریت پروژه مطابق خواست کارفرمایان پیوست قرارداد می شوند یا ممکن است در جلسه Kickoff Meeting بین طرفین قرارداد تبادل شود.

 

اجزاء پیوست مدیریت پروژه

 • رویه هماهنگی پروژه (Coordination Procedure)
 • رویه برنامه ریزی پروژه
 • دستورالعمل مدیریت زمانبندی پروژه
 • دستورالعمل مدیریت هزینه پروژه
 • دستورالعمل مدیریت ریسک پروژه
 • دستورالعمل سنجش پیشرفت پروژه
 • دستورالعمل تهیه و ارسال صورت وضعیت یا صورت حساب پروژه
 • دستورالعمل گزارش دهی مدیریت پروژه
 • دستورالعمل کنترل مدارک مهندسی پروژه
 • فرمت گزارشات روزانه ، هفتگی و ماهانه
 • فرمت MDR
 • فرمت ترانسمیتال

 

مزایای پیوست مدیریت پروژه

 • الزام نمودن مشاوران ، فروشندگان ، سازندگان و پیمانکاران به انجام فرآیندهای مدیریت پروژه
 • یکسان سازی و استاندارد نمودن خروجی های مدیریت پروژه جهت تجمیع گزارشات
 • جلوگیری یا کاهش تفسیرهای گوناگون در فرآیندهای مدیریت پروژه بین طرفین قرارداد
 • شفاف سازی روند اجرای پروژه

 

مسئول تهیه و تدوین پیوست فرمت ها و رویه های پروژه

 • کارفرما: در برخی موارد ، کارفرما خود دارای سیستم طراحی شده برای مدیریت پروژه ها است و بخشی از آن را به پیمانکاران پروژه ها ابلاغ می نماید.
 • پیمانکاران مدیریت یا MC‌ : در برخی موارد ، کارفرمایان از پیمانکاران مدیریت یا MC جهت مدیریت پروژه استفاده می کنند که در این صورت ، مسئولیت تدوین روش های اجرایی و دستورالعمل های مدیریت پروژه ، بر عهده پیمانکار مدیریت می باشد.
 • مشاور : در برخی موارد ، کارفرمایان از مشاوران خود جهت تدوین روش های اجرایی و دستورالعمل های مدیریت پروژه ، استفاده می کنند.

 

جهت درخواست ٰطراحی و تدوین پیوست مدیریت پروژه در سازمان یا پروژه خود با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۲۳۳۳۵۶۰

 

مطالب مرتبط :