نکات مهم در استقرار PMO

مدیریت پروژه برنامه ریزی و کنترل پروژه project management pmo

نکات مهم در استقرار PMO ، مواردی هستند که اگر به خوبی رعایت نشوند ، شکست PMO یا دفتر مدیریت پروژه دور از ذهن نخواهد بود.

نکات مهم در استقرار PMO

 • جایگاه PMO در ساختار سازمانی
 • تیم مثبت،‌ صبور ، با پشتکار ، با مهارت و متخصص
 • شرح وظایف و نقش های PMO
 • استفاده از مشاورین حرفه ای و متخصص استقرار PMO

PMO مخفف چیست ؟

واژه PMO‌ مخفف عبارت Project Management Office و به معنای دفتر مدیریت پروژه می باشد.

نکته ۱: جایگاه PMO در ساختار سازمانی

ساختار سازمانی ، نشان گر موارد زیر می باشد:

 • سلسله مراتب در سازمان
 • ارتباطات بین بخش های مختلف سازمان

تعریف صحیح جایگاه PMO در ساختار سازمانی ، پیش نیاز تحقق موارد ذیل است:

 • عملکرد صحیح و ظهور شایستگی های PMO
 • تاثیرگذاری PMO در حوزه مدیریت پروژه ها

نکته ۲: تیم مثبت ، کافی ، صبور ، با پشتکار ، با مهارت و متخصص

با توجه به ارتباطات گسترده و متواتر دفتر مدیرتی پروژه با ذینفعان پروژه از قبیل سایر بخش های سازمان ، اعضاء PMO بایستی ویژگی های رفتاری زیر را داشته باشند:

 • مثبت باشند : به کار تخصصی ، تغییر و بهبود در حرف و عمل معتقد باشند. در انجام کارها ، همراه باشند و مانع تراشی نکنند. ( از افراد منفی باف و منفی نگر استفاده نکنید.)
 • کافی باشند : تعداد پرسنل دفتر مدیریت پروژه ، باید متناسب با ابعاد سازمان ، تنوع پروژه ها و … باشد.
 • صبور و با حوصله باشند‌ : در تعامل با سایر ذینفعان از کوره در نروند و با صبر مداوم ، ارتباطات مثبت را با ایشان حفظ نمایند.
 • با پشتکار باشند : در جریان انجام وظایف خود، پیگیری و پشتکار داشته باشند.
 • با مهارت و متخصص باشند : مهارت ها ، تجارب و تخصص لازم در حوه مدیریت پروژه داشته باشند.

نکته ۳: شرح وظایف و نقش های PMO

تعریف شرح وظایف دقیق ، مرتبط ، متناسب و شفاف برای تمامی بخش های سازمان الزامیست.

برای مثال :

 • آیا PMO در خاتمه پروژه ها ، نقشی دارد ؟
 • نقش PMO در مورد آموزش مدیران پروژه چیست ؟

نکته ۴: استفاده از مشاورین حرفه ای و متخصص استقرار PMO

بکارگیری مشاورین حرفه ای و متخصص برون سازمانی ، محاسن زیادی را برای شما خواهد داشت ، از جمله:

 • نگاه به سازمان از دریچه های جدید
 • استفاده از تجارب تعداد زیادی از سازمان ها که در مشاورین حرفه ای جمع شده است.
 • عدم تکرار خطاها
 • افزایش موفقیت ها
 • کاهش هزینه های مازاد
 • افزایش اعتماد و باورپذیری سازمانی به PMO

مطالب مرتبط:

 

در صورت تمایل به استفاده از منتورینگ و کوچینگ مدیران پروژه یا منتورینگ و کوچینگ مدیران PMO با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

09122333560