منتورینگ و کوچینگ مدیران PMO

کوچینگ و منتورینگ مدیران PMO راهبری و پشتیبانی مدیران PMO مشاوره راهنمایی منتورینگ کوچینگ مسیر شغلی دفتر مدیریت پروژه project management office coaching mentoring consultant advise

منتورینگ و کوچینگ مدیران PMO خدمتی است یکتا برای حمایت از مدیران و اعضای تیم PMO ، از طریق ارائه راهنمایی ها و مشورت های مورد نیاز ، در هنگام فعالیت در پروژه ها

منتورینگ و کوچینگ مدیران PMO

گروه مدیریت پروژه رهتا ، با بکارگیری سال ها تجربه تخصصی و حرفه ای ، خدمت پشتیبانی و هدایت مدیران و اعضای تیم دفتر مدیریت پروژه یا PMO را به علاقمندان این حوزه ارائه می نماید.

توجه: واژه PMO مخفف کلمات Project Management Office به معنای دفتر مدیریت پروژه می باشد.

مخاطبین این خدمت

 • مدیران پروژه
 • مدیران PMO یا دفتر مدیریت پروژه
 • مدیران بخش های مهندسی
 • هماهنگ کنندگان پروژه
 • مدیران سایت های اجرایی
 • کارشناسان PMO‌ و برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • مهندسان طراح در پروژه ها
 • مهندسان ناظر در پروژه ها
 • کارشناسان خرید و ساخت
 • علاقمندان ورود به حوزه کاری کنترل پروژه و PMO

محورهای راهبری و پشتیبانی

 • مشاوره جهت رفع مشکلات کاری
 • مشاوره جهت توسعه مهارت های تخصصی
 • مشاوره جهت توسعه فایل های کاری

مشاوره جهت رفع مشکلات کاری

در این بخش ، مشاوره ها و راهنمایی های مورد نیاز جهت رفع مشکلات کاری پیش آمده ، در محیط کاری پروژه ارائه می شود. نمونه هایی از این نوع مشاوره ، در ادامه لیست شده است :

 • رفع اشکالات برنامه های کاری پروژه ، مانند : برنامه زمانبندی پروژه
 • رفع نیازمندی های طرح شده از سوی کارفرما ، مدیر پروژه یا مدیران ارشد سازمان

مشاوره جهت توسعه مهارت های تخصصی

در این بخش ، مشاوره ها و راهنمایی هایی جهت توسعه مهارت ها و توانمندی های تخصصی ، برای فعالیت مدیر و اعضای دفتر مدیریت پروژه (PMO) ارائه می شود. نمونه هایی از این نوع مشاوره ، در ذیل آمده است :

 • بررسی توانمندی های فعلی
 • تعیین نقاط ضعف و قوت فعلی
 • ارائه برنامه توسعه قابلیت ها و مهارت های تخصصی و حرفه ای
 • ارائه مشاوره ها و در برخی موارد آموزش های مورد نیاز جهت ارتقاء حرفه ای افراد

مشاوره جهت توسعه فایل های کاری

در این بخش ، مشاوره ها و راهنمایی های ضروری جهت طراحی و توسعه فایل های کاری متناسب با پروژه های در دست اجرا ارائه می شود. نمونه هایی از این نوع مشاوره و راهنمایی، عبارتند از :

 • طراحی ساختار شکست کار پروژه ( WBS )
 • طراحی برنامه زمانبندی پروژه ( Project Time Schedule )
 • طراحی مراکز و ساختار ثبت هزینه های پروژه (Project Cost Centers or Control Accounts)
 • طراحی خط مبنای هزینه پروژه ( Project Cost Baseline)
 • طراحی بانک های اطلاعاتی مدیریت و کنترل پروژه مانند مدیریت فعالیت ها ، احجام کاری ، صورت وضعیت ها ، هزینه ها ، پیمانکاران و منابع
 • طراحی داشبوردهای مدیریت و کنترل پروژه ( Project Management Dashboard )
 • طراحی فرمت تهیه گزارشات کنترل پروژه از قبیل گزارشات روزانه ، گزارشات هفتگی و ماهانه کنترل پروژه
 • طراحی فرم های مدیریت پروژه

 

در صورت تمایل به استفاده از خدمت منتورینگ و کوچینگ مدیران PMO با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

09122333560

مطالب مرتبط: