منتورینگ و کوچینگ مدیران پروژه

منتورینگ و کوچینگ مدیر پروژه راهبری و پشتیبانی مدیران PMO مشاوره راهنمایی مسیر شغلی دفتر مدیریت پروژه موفقیت شغلی project manager coaching mentoring pmo planner advise consultant

منتورینگ و کوچینگ مدیران پروژه خدمتی است منحصر به فرد و کاربردی برای حمایت از مدیران پروژه ، از طریق هدایت ، راهبری و مشاوره های حین کار در پروژه ها

منتورینگ و کوچینگ مدیران پروژه

گروه مدیریت پروژه رهتا ، با بکارگیری سال ها تجربه کاری در پروژه ها ، خدمت هدایت ، راهبری و مشاوره مدیران پروژه را به علاقمندان این حوزه ارائه می نماید.

مخاطبین این خدمت

 • مدیران پروژه
 • مدیران PMO یا دفتر مدیریت پروژه
 • مدیران بخش های مهندسی
 • هماهنگ کنندگان پروژه
 • مدیران سایت های اجرایی

محورهای هدایت ، راهبری و پشتیبانی

 • منتورینگ و کوچینگ جهت توسعه مهارت های تخصصی
 • منتورینگ جهت توسعه فایل های کاری
 • منتورینگ جهت رفع مشکلات کاری

منتورینگ و کوچینگ جهت توسعه مهارت های تخصصی

در این بخش ، منتورینگ و کوچینگ جهت توسعه مهارت ها و قابلیت های تخصصی و کاربردی ، برای فعالیت به عنوان مدیر پروژه ارائه می شود. نمونه هایی از این نوع منتورینگ و کوچینگ، در ذیل آمده است :

 • بررسی مهارت ها و شایستگی های فعلی
 • تعیین نقاط ضعف و قوت فعلی
 • ارائه برنامه توسعه مهارت ها و شایستگی های حرفه ای و تخصصی
 • ارائه راهنمایی ها و در برخی موارد آموزش های مورد نیاز جهت ارتقاء تخصصی افراد

منتورینگ جهت توسعه فایل های کاری

در این بخش ، منتورینگ های ضروری جهت طراحی و توسعه فایل های کاربردی جهت استفاده در پروژه های واقعی ارائه می شود. نمونه هایی از این نوع منتورینگ، عبارتند از :

 • طراحی رویه هماهنگی پروژه ( Coordination Procedure )
 • طراحی رویه برنامه ریزی و کنترل پروژه ( Project Planning & Control Procedure )
 • طراحی رویه گزارش دهی پروژه ( Reporting Procedure )
 • طراحی ساختار شکست کار پروژه ( WBS )
 • طراحی برنامه زمانبندی پروژه ( Project Time Schedule )
 • طراحی خط مبنای هزینه پروژه ( Project Cost Baseline)
 • طراحی بانک های اطلاعاتی مدیریت و کنترل پروژه مانند مدیریت قرارداد ها ، احجام کاری ، صورت وضعیت ها ، هزینه ها ، ریسک و منابع
 • طراحی داشبوردهای مدیریت پروژه ( Project Management Dashboard )
 • طراحی فرمت تهیه گزارشات مدیریت پروژه از قبیل گزارشات روزانه ، گزارشات هفتگی و ماهانه کنترل پروژه
 • طراحی فرم ها و فلوچارت های مدیریت پروژه

منتورینگ جهت رفع مشکلات کاری

در این بخش ، منتورینگ های مورد نیاز جهت حل مسائل کاری پیش آمده ، در پروژه ارائه می شود. نمونه هایی از این نوع هدایت و منتورینگ، در ادامه ، ارائه شده است :

 • اصلاح نحوه مدیریت پرسنل پروژه جهت افزایش کارایی و اثربخشی
 • رفع اشکالات برنامه های پروژه ، از قبیل: برنامه زمانبندی پروژه
 • رفع نیازهای مطرح شده از سوی دینفعان کلیدی پروژه از قبیل : کارفرما و مدیران ارشد سازمان
 • مصاحبه و جذب پرسنل برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

 

در صورت تمایل به استفاده از منتورینگ و کوچینگ مدیران پروژه با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

09122333560

مطالب مرتبط: