مدیریت پروژه چیست؟

مدیریت پروژه برنامه ریزی و کنترل پروژه project management pmo

بر اساس ویرایش ششم استاندارد PMBOK ، مدیریت پروژه یا Project Management به کارگیری دانش ، مهارت ، ابزار ‌و روش به منظور دستیابی به الزامات پروژه می باشد. در واقع Project Management ، از طریق اجرا و یکپارچه سازی تعدادی فرآیند صورت می گیرد و سازمان ها را قادر به اجرای کارا و اثربخش پروژه ها می سازد.

 

اهداف مدیریت پروژه

 • شناسایی الزامات پروژه
 • رسیدگی با نیازها ، نگرانی ها و انتظارات ذینفعان پروزه
 • ایجاد و حفظ ارتباطات فعال با ذینفعان پروژه
 • مدیریت منابع
 • متعادل نمودن محدودیت ها (محدوده ، زمانبندی ، هزینه ، کیفیت ، منابع و ریسک)

 

محاسن مدیریت پروژه اثربخش

 • برآورده نمودن اهداف کسب و کار
 • برآورده نمودن انتظارات ذینفعان
 • افزایش شانس موفقیت
 • تحویل محصول مناسب در زمان مناسب
 • حل نمودن مسائل و مشکلات
 • پاسخ به موقع به ریسک ها
 • بهبود استفاده از منابع سازمان
 • شناسایی ، احیا نمودن و خاتمه دادن پروژه های شکست خورده
 • مدیریت و متعادل نمودن محدودیت ها (محدوده ، زمانبندی ، هزینه ، کیفیت ، منابع و ریسک)
 • مدیریت بهتر تغییرات پروژه

 

معایب عدم وجود مدیریت پروژه مناسب

 • تاخیر در اهداف زمانی پروژه
 • افزایش هزینه ها
 • کاهش کیفیت
 • دوباره کاری
 • تغییرات کنترل نشده در پروژه
 • از دست دادن اعتبار سازمان
 • نارضایتی دینفعان
 • شکست در دستیابی به اهداف پروژه

 

استاندارد PMBOK

استاندارد PMBOK محصول موسسه مدیریت پروژه امریکا ( PMI ) محبوب ترین استاندارد در این زمینه می باشد. این موسسه تقریبا هر ۴ سال یک بار ، ویرایش جدیدی از این استاندارد را منتشر می نماید. در تدوین این استاندارد از برترین تجربیات شرکت ها و پروژه های دنیا استفاده شده است. این استاندارد در ویرایش ششم ، به معرفی ۴۹ فرآیند (Project Management Processes) در ۱۰ حوزه دانشی (Knowledge Areas) و ۵ گروه فرآیندی (Process Groups) پرداخته است.

می توانید در دوره آموزش استاندارد PMBOK با فرآیندهای مذکور آشنا شوید.

 

گروه های فرآیندی در استاندارد PMBOK

 • گروه فرآیندی آغازین : فرآیندهای تعریف پروژه جدید یا فاز جدیدی از یک پروژه موجود ، از طریق تصویب شروع آن ها
 • گروه فرآیندی برنامه ریزی : فرآیندهای تعریف محدوده پروژه ، اصلاح اهداف ، تعریف دوره های عملیاتی موردنیاز جهت دست یابی به اهداف پروژه
 • گروه فرآیندی اجرایی : فرآیندهای تکمیل کارهای تعریف شده در برنامه مدیریت پروژه جهت برآورده نمودن الزامات پروژه
 • گروه فرآیندی نظارت وکنترلی : فرآیندهای پایش ، بازبینی و تنظیم پیشرفت پروژه ، شناسایی حوزه های تغییرات برای برنامه ریزی
 • گروه فرآیندی اختتامی : فرآیندهای تکمیل یا اختتام رسمی پروژه ، فاز یا قرارداد

 

حوزه های دانش مدیریت پروژه

حوزه های دانشی در ذیل لیست شده است.

 • مدیریت یکپارچگی
 • مدیریت محدوده
 • مدیریت زمانبندی
 • مدیریت هزینه
 • مدیریت کیفیت
 • مدیریت منابع
 • مدیریت ارتباطات
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت تدارکات
 • مدیریت ذینفعان

 

درخواست خدمات کوچینگ

 • برای موفقیت و پیشرفت حرفه ای شما برنامه داریم.
 • با ما تماس بگیرید: ۳۵۶۰ ۲۳۳ ۰۹۱۲

 

دانلود فرم های حرفه ای مدیریت پروژه از فروشگاه

 

مطالب مرتبط