فایل اکسل مدیریت فعالیتهای پروژه

نمونه فایل اکسل مدیریت پروژه دانلود رایگان فرمت اکسل کاربردی کنترل پروژه مدیریت برنامه ریزی و کنترل فعالیت ها task activity management template

فایل اکسل مدیریت فعالیتهای پروژه ، ابزار ساده ای برای مدیریت کارهای پروژه یعنی برنامه ریزی و کنترل فعالیت ها می باشد.

فایل اکسل مدیریت فعالیتهای پروژه

امروزه نرم افزار اکسل با توجه به کاربرپسند بودن آن ، در اغلب مشاغل و کسب و کارها ، بسیار محبوب و فراگیر می باشد. در پروژه ها نیز نرم افزار Excel ابزاری پرکاربرد می باشد.

در ذیل ، یک نمونه فایل یا فرمت ( تمپلیت Template ) برای مدیریت کارهای پروژه ، برای دانلود ، قرار دادیم.

نمونه فایل مدیریت فعالیت ها یا کارهای پروژه Task Management در اکسل

توجه : واژه Task و Activity در مدیریت پروژه به معنای فعالیت می باشند. لذا Task Management و Activity Management نیز معادل می باشند.

این فایل ، در نرم افزار اکسل ( Excel ) ، برای مدیریت ( برنامه ریزی و کنترل ) کارهای پروژه ، به صورت ساده و کاربردی ، توسط گروه مدیریت پروژه رهتا ، طراحی شده و شامل موارد ذیل می باشد :

  • تاریخ نظارت از پروژه
  • نام فعالیت ها یا کارها
  • تاریخ شروع برنامه ریزی شده
  • تاریخ پایان برنامه ریزی شده
  • مدت زمان لازم جهت اجرای فعالیت ها
  • درصد تکمیل یا پیشرفت فعالیت ها
  • هزینه اجرای فعالیت ها
  • زمانبندی فعالیت ها ، به شکل نمودار گانت ( Gantt Chart )

توجه : گرچه این فایل ( Activity Management Template ) ، برای حوزه مدیریت پروژه ، طراحی شده ، اما می توان از آن برای برنامه ریزی و کنترل کارهای هر نوع کسب و کاری یا فعالیت های سازمانی و نیز درون بخشی و حتی کارهای شخصی نیز استفاده نمود.

در ذیل ، دانلود رایگان فایل کنترل پروژه با اکسل ، جهت استفاده شما قرار داده شده است.

نمونه فایل اکسل مدیریت پروژه دانلود رایگان فرمت اکسل کاربردی کنترل پروژه مدیریت برنامه ریزی و کنترل فعالیت ها

دانلود نمونه فایل مدیریت فعالیت های پروژه Task Management

 

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط: