فایل اکسل زمانبندی پروژه

فایل اکسل زمانبندی پروژه Project Scheduler برنامه زمانی پروژه برنامه زمانبندی فعالیت های پروژه نمونه فایل اکسل زمانبندی

فایل اکسل زمانبندی پروژه Project Scheduler ، ابزار ساده ای ، برای تهیه برنامه زمانبندی پروژه (Project Schedule ) می باشد.

فایل اکسل Project Scheduler

نرم افزار اکسل ، جایگاه ویژه ای در میان ابزارهای مدیریت پروژه دارد. از این نرم افزار هم در حوزه برنامه ریزی و هم در حوزه کنترل پروژه استفاده می شود. از سویی گزارشات و داشبوردهای کنترل پروژه ، با بکارگیری Excel حرفه ای تر و کاربردی تر خواهند شد.

در ذیل ، یک نمونه فایل یا فرمت ( تمپلیت Template) برای تهیه برنامه زمانبندی پروژه با روش نمودار گانت ، برای فعالیت های 2 هفته آتی ، برای دانلود ، ارائه کردیم.

نمونه فایل اکسل Project Scheduler در اکسل

توجه : واژه های Task و Activity در مدیریت پروژه ، دارای معنای فعالیت می باشند.

این فایل ، در نرم افزار آکسل ، برای تهیه برنامه زمانبندی پروژه ( Project Time Schedule )، به صورت کاربردی و ساده ، توسط گروه مدیریت پروژه رهتا ، طراحی شده که شامل موارد ذیل می باشد :

  • نام فعالیت ها یا اقدامات
  • وضعیت تکمیل فعالیت ها
  • مسئول اجرای فعالیت ها
  • گانت چارت

توجه : با این که این فایل( Gantt Chart ) ، به منظور تهیه برنامه زمانبندی پروژه ، طراحی شده ، لیکن می توان از آن برای هر نوع کسب و کاری یا فعالیت های درون گروهی در هر شرکتی و حتی کارهای شخصی نیز استفاده نمود.

توجه : از این فایل می توان برای برنامه ریزی های اسپرینت ها در مدیریت پروژه چابک ( Agile Project Management ) نیز استفاده نمود.
در ذیل ، دانلود رایگان فایل گانت چارت Project Scheduler با اکسل ، جهت استفاده شما قرار داده شده است.

فایل اکسل زمانبندی پروژه Project Scheduler برنامه زمانی پروژه برنامه زمانبندی فعالیت های پروژه نمونه فایل اکسل زمانبندی

دانلود نمونه فایل اکسل زمانبندی پروژه

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط: