شرح وظایف مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

وظایف مدیر پروژه شرح وظایف برنامه ریزی و کنترل پروژه تیم مدیریت پروژه بهترین استاد کنترل پروژه

گرچه شرح وظایف مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه ، در برخی سازمان های پیمانکاری ، مشاورین و سازندگان تجهیزات تفاوت هایی دارد لیکن در این مقاله ،‌ به موارد صحیح ، در این خصوص می پردازیم.

 

شرح وظایف مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه :

 

 • تعیین نرم افزار تهیه WBS ،‌ برنامه زمانبندی پروژه ، جریان نقدینگی و گزارشات پروژه
 • تعیین معیارهای ساختار شکست کار پروژه یا WBS
 • بررسی ساختار شکست کار پروژه یا WBS
 • بررسی برنامه زمانبندی پروژه یا Project Schedule
 • تعیین معیارهای وزن دهی فیزیکی یا ارزش نسبی فعالیت های پروژه یا Weight Factor
 • بررسی اوزان فیزیکی فعالیت های پروژه یا Weight Factor
 • بررسی منحنی اس پروژه یا Project S-Curve
 • تهیه فرمت نمودارهای ماشین آلات و تجهیزات پروژه
 • تهیه فرمت نمودارهای نیروی انسانی پروژه
 • تهیه فرمت نمودارهای مصالح پروژه
 • تهیه فرمت بانک اطلاعاتی مدارک مهندسی پروژه (MDR)
 • تهیه فرمت بانک اطلاعاتی تجهیزات و ماشین آلات پروژه
 • تهیه فرمت بانک اطلاعاتی مصالح پروژه
 • تهیه فرمت بانک اطلاعاتی احجام کاری پروژه
 • تهیه فرمت بانک اطلاعاتی مشکلات پروژه
 • ارتباط و تعامل با مدیران سایر بخش ها از جمله فرآیند ، برق ، ابزاردقیق ، مکانیک ، پایپینگ ، سازه و ایمنی
 • ارتباط و تعامل با مدیر پروژه ، هماهنگ کننده پروژه و مدیر عامل (در صورت ارتباط در چارت سازمانی)
 • هماهنگی های لازم جهت دریافت اطلاعات در خصوص وضعیت پیشرفت پروژه
 • تهیه فرمت گزارشات روزانه ، هفتگی و ماهانه کنترل پروژه
 • نظارت بر آرشیو فایل های برنامه ریزی و کنترل پروژه از جمله گزارشات دوره ای پروژه
 • نظارت بر آرشیو مستندات و فایل های پشتیبان برنامه ها و گزارشات پروژه
 • شرکت در جلسات بررسی وضعیت پروژه با مدیر پروژه ، کارفرمای پروژه و …

 

توجه : تهیه نمودارها و بانک های اطلاعاتی ، بر اساس توافق با کارفرمای پروژه یا نظر مدیران سازمان می تواند با موارد فوق متفاوت باشد.

توجه : نرم افزار ها و فرمت های فوق الذکر ، در مواردی که کارفرمای پروژه ، دارای سیستم مدیریت پروژه می باشد از سوی کارفرما ابلاغ می شود.

 

 

مطالب مرتبط :