ساختار شکست ریسک پروژه RBS

پرت مستر ساختار شکست ریسک RBS

ساختار شکست ریسک پروژه RBS معادل عبارت risk breakdown structure می باشد. RBS ابزار مناسبی است جهت شناسایی ریسک های پروژه.

توجه : RBS مخفف resource breakdown structure نیز می باشد که البته در این مقاله با همان معنای اول یعنی ریسک مدنظر می باشد.

 

تعریف ساختار شکست ریسک پروژه RBS در استاندارد PMBOK ( ویرایش ششم )

RBS ، طبق استاندارد PMBOK ، یک نمایش سلسه مراتبی از ریشه های بالقوه ریسک ها می باشد که در متن اصلی استاندارد PMBOK‌ به صورت زیر تعریف شده است.

A hierarchical representation of potential sources of risks

 

کاربرد ساختار شکست ریسک پروژه RBS

از Risk Breakdown Structure برای شناسایی ریسک ها ( Identify Risks ) و دسته بندی ریسک ها استفاده می شود. سازمان ها ممکن است برای پروژه های خود یک RBS استاندارد داشته باشند و از آن برای تمام پروژه ها استفاده نمایند. همچنین ممکن است برای هر نوع از پروژه ها ، یک نوع RBS داشته باشند.

 

نرم افزار تهیه RBS

نرم افزارهای مختلفی امکان تعریف RBS را دارند از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • نرم افزار Excel
  • نرم افزار Word
  • نرم افزار PowerPoint

 

فرمت نمایش RBS

RBS می تواند به یکی از دو شکل زیر نمایش داده می شود:

  • جدولی
  • گرافیکی (درختی)

توجه‌: معمولا در نرم افزارهای Excel ، Word و PowerPoint ابزاری به نام SmartArt برای ترسیم نمودارهای درختی مانند RBS موجود است.

 

نمونه ای از ساختار شکست ریسک پروژه RBS

۱- ریشه های ریسک

۱-۱- ریسک های فنی

۱-۱-۱- ریسک های برقی

۲-۱-۱- ریسک های مکانیکی

۳-۱-۱- ریسک های سازه ای

۴-۱-۱- ریسک های فرآیندی

۵-۱-۱- ریسک های بین بخشی یا اینترفیس ( Interface )

۲-۱- ریسک های تجاری

۱-۲-۱- ریسک های تامین کنندگان

۲-۲-۱- ریسک های کارفرمایی

۳-۲-۱- ریسک های شرکا

۳-۱- ریسک های مدیریتی

۱-۳-۱- ریسک های سازمان دهی

۲-۳-۱- ریسک های برنامه ریزی

۳-۳-۱- ریسک های نظارت و کنترلی

۴-۳-۱- ریسک های ارتباطی

۵-۳-۱- ریسک های جذب منابع

۴-۱- ریسک های خارجی

۱-۴-۱- ریسک های آب و هوایی

۲-۴-۱- ریسک های سیاسی

۳-۴-۱- ریسک های قوانین دوالتی

 

مطالب مرتبط :