زمانبندی مجدد reschedule

زمانبندی مجدد فعالیت پروژه reschedule

زمانبندی مجدد یا reschedule در پروژه ها مرحله ای ضروری برای به روز نگهداشتن زمانبندی پروژه ها است.

بدون انجام این کار ،‌ زمانبندی فعالیت های پروژه از درجه اعتبار ساقط می شود.

توجه : در نرم افزارهای MSP و Primavera P6 دستور reschedule وجود دارد.

نمونه واقعی از یک پروژه

تیم کنترل پروژه احداث یک ساختمان صنعتی ، در روز ۱۲۰ ام از پروژه نظارت داشته است. کارفرمای پروژه احساس نگرانی خود را از احتمال تاخیر در پروژه اعلام نموده است. به جهت بررسی بیشتر وضعیت پروژه ، جلسه ای برگزار شده است. در این جلسه ، اطلاعات زیر توسط پیمانکار پروژه ارائه شده است:

  • تاریخ نظارت : روز ۱۲۰ ام از پروژه
  • فعالیت های تکمیل شده : گودبرداری ، اجرای فونداسیون و اجرای اسکلت
  • فعالیت های در حال اجرا : دیوارچینی طبقه همکف حدود ۳۰ درصد اجرا شده است و اجرای بخش باقیمانده آن حدود ۱۰ روز دیگر طول می کشد.

زمانبندی مجدد فعالیت ها reschedule

در نمونه فوق الذکر ، مدت باقیمانده فعالیت دیوارچینی بایستی بعد از تاریخ نظارت منتقل شود. در واقع مدت باقیمانده کارها باید در برنامه زمانبندی آتی قرار بگیرد. این نکته به دلیل آن است که تاریخ نظارت در گذشته می باشد . به عبارتی کارهایی که باید قبل از تاریخ نظارت انجام می شدند ولی اجرا نشده اند دیگر فرصت را از دست داده اند و باید در آینده اجرا شوند. این بدان معناست که ۱۰ روز باقیمانده از فعالیت دیوارچینی باید بعد از تاریخ نظارت زمانبندی شود. با فرض اینکه تاریخ نظارت روز ۱۲۰ ام از پروژه است در این صورت تاریخ اتمامی که برای دیوارچینی پیش بینی می شود برابر است با :

پیش بینی تاریخ اتمام فعالیت = مدت باقیمانده از فعالیت + تاریخ نظارت

۱۳۰ = ۱۲۰+۱۰

مراحل زمانبندی مجدد پروژه به زبان ساده

  • تخمین مدت باقیمانده تا تکمیل فعالیت ها
  • شکستن مدت زمان فعالیت ها به دو بخش واقعی (Actual Duration) و باقیمانده (Duration Remaining)
  • چیدمان مجدد مدت زمان باقیمانده فعالیت ها (Duration Remaining) به بعد از تاریخ نظارت پروژه

ضرورت زمانبندی مجدد فعالیت های پروژه

  • محاسبه تاریخ شروع برای فعالیت های شروع نشده
  • محاسبه تاریخ پایان برای فعالیت های تکمیل نشده
  • محاسبه تاخیرات فعالیت ها و فازهای پروژه

 

کلام آخر ممیزی های پروژه ها توسط گروه مدیریت پروژه رهتا نشان می دهد که متاسفانه دستور reschedule در اغلب پروژه ها نادیده گرفته می شود. لذا تخمین های مربوط به شروع و پایان فعالیت ها یعنی زمانبندی پروژه نادرست می باشد.

 

دانلود فرم های حرفه ای مدیریت پروژه از فروشگاه

مطالب مرتبط