دلایل شکست استقرار PMO

دلایل شکست استقرار PMO دفتر مدیریت پروژه project management office

دلایل شکست استقرار PMO چیست؟ چرا برخی از سازمان ها در پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه یا PMO شکست می خورند؟

دفتر مدیریت پروژه یا Project Management Office مرکز مدیریت فرآیندهای مدیریت پروژه ها در سازمان است. موفقیت PMO تاثیر بسزایی بر روی موفقیت پروژه ها و به تبع آن سازمان خواهد داشت.

دلایل شکست استقرار PMO

  • عدم حمایت مدیرعامل
  • مدیران و کارشناسان منفی
  • عدم استفاده از مشاور حرفه ای مدیریت پروژه
  • عدم فرهنگ سازی
  • عدم مشارکت سازنده ذینفعان کلیدی

در ادامه این موارد تشریح خواهند شد.

عدم حمایت مدیرعامل

یکی از اصول مهم در تغییرات سازمانی، حمایت مدیران ارشد می باشد. در صورت عدم حمایت مدیرعامل از استقرار PMO ، اتقافات زیر رخ خواهد داد:

  • اتخاذ تصمیمات مدیریتی و یا تعریف کارهایی که به روند استقرار PMO آسیب وارد می نماید.
  • عدم تخصیص بودجه مناسب جهت استقرار PMO
  • جدی نگرفتن موضوع استقرار PMO توسط مدیرعامل و به تبع آن توسط سایر مدیران و ذینفعان مرتبط

مدیران و کارشناسان منفی

پرسنل منفی یکی از مهم ترین موانع برای پیشرفت سازمان ها هستند! این افراد ممکن است در لایه های مدیریتی یا کارشناسی باشند. این پرسنل ، به روش های مختلف می توانند سد راه تغییرات در سازمان باشند. از جمله این روش ها ، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

این افراد ، در جلسات استقرار PMO ، حضور منظم ندارند!

این افراد ، در زمان حضور در جلسات ، با جملات منفی ، سعی در القای بی فایده بودن یا مضر بودن PMO در سازمان دارند! القای نا امیدی و انتقال بدبینی!

این افراد ، نقش خود را در استقرار PMO به درستی انجام نمی دهند! اگر کاری را به این افراد محول کنید، جانتان را به لبتان خواهند رساند!

عدم استفاده از مشاور حرفه ای مدیریت پروژه

استقرار PMO به عنوان تغییر بزرگ سازمانی نیازمند همراهی مشاور حرفه ای در حوزه مدیریت پروژه است.

سازمان هایی که سعی در صرفه جویی هزینه ها دارند و از همکاری با مشاور حرفه ای اجتناب می کنند ده ها برابر هزینه یک مشاور را در استقرار نادرست و زیانی که به پروژه ها وارد می شود تجربه خواهند نمود.

عدم فرهنگ سازی

هر تغییری نیازمند بسترسازی فرهنگی است. یکی از راه های فرهنگ سازی آموزش است. برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی به درک بهتر مفهوم و نقش PMO در سازمان کمک شایانی خواهد کرد.

عدم مشارکت سازنده ذینفعان کلیدی

در صورتی که ذینفعان کلیدی در فرآیندهای استقرار دفتر مدیریت پروژه مشارکت سازنده نداشته باشند به موفقیت PMO خوش بین نباشید! در شناخت وضعیت فعلی سازمان و ساختاری که قرار است برای PMO طراحی بشود حضور و مشارکت مثبت ذینفعان کلیدی بسیار ضروری است.

 

یک دفتر مدیریت پروژه یا PMO موفق برای موفقیت سازمان هایی که پروژه دارند بسیار ضروری است.

توجه داشته باشید که سازمان های تولیدی یا خدماتی در صورتی که نیاز به بهبود داشته باشند هم به PMO به همان اندازه نیاز دارند.

توجه داشته باشید که سازمانی که بهبود نداشته باشد به زودی شکستش را رقبا جشن خواهند گرفت!

 

درخواست منتورینگ و مشاوره

تلگرام، واتس اپ یا پیامک : 09122333560

مطالب مرتبط: