دروس آموخته شده پروژه

دروس آموخته شده از پروژه درس آموخته تجربیات مدیریت پروژه project lessons learned

دروس آموخته شده پروژه معادل عبارت Project Lessons Learned می باشد. در استاندارد امریکایی مدیریت پروژه (PMBOK) به وفور در خصوص آن گفته شده است.

پروژه ها ، به دلیل جدید بودن در سازمان ها ، نیاز به مدیریت دقیق تر دارند. هر پروژه ، برای سازمان ، تجربیاتی را به همراه دارد. تجربیات از آغاز تا خاتمه پروژه ممکن است ، کسب شوند. این تجربیات – که به دروس آموخته شده شهرت دارند – می توانند در همان پروژه یا پروژه های بعدی مورد استفاده قرار گیرند.

تعریف دروس آموخته چیست ؟

مهم ترین و ارزشمندترین تجربیاتی که در حین پروژه کسب می شود. این تجربیات می تواند در ادامه پروژه یا در سایر پروژه های آتی مورد استفاده قرار بگیرد. در واقع تجربیات هر پروژه بایستی مبنای برنامه ریزی های پروژه های مشابه آتی قرار بگیرد.

چه کسانی دروس آموخته شده را پیشنهاد می دهند؟

 • مدیر پروژه
 • اعضای دفتر مدیریت پروژه
 • اعضای بخش مهندسی پروژه
 • اعضای بخش خرید و تدارکات پروژه
 • اعضای بخش اجرای پروژه
 • اعضای بخش منابع انسانی پروژه
 • اعضای بخش مالی پروژه
 • اعضای بخش لجستیک پروژه
 • مشاوران ، تامین کنندگان و پیمانکاران پروژه

زمان ثبت دروس آموخته چه زمانی است ؟

در هر مرحله از چرخه حیات پروژه ( Project Life Cycle ) می توان درس آموخته ها را ثبت نمود.

برای مثال در فاز طراحی ( Engineering ) می توان به موارد زیر به عنوان تجربیات یا lessons learned پرداخت:

 • تجربیات مربوط به طراحی نقشه ها با توجه به پیچیدگی های پروژه
 • تجربیات مربوط به اخذ تاییدیه از کارفرما در مورد نقشه های طراحی شده

 

برای مطالعه بیشتر ، می توانید به مقاله زیر مراجعه نمایید:

نمونه درس آموخته های پروژه

دروس آموخته در کجا ثبت می شوند؟

درس آموخته های پروژه باید در یک بانک اطلاعاتی ثبت شوند تا به هنگام نیاز قابلیت دسته بندی و تحلیل داشته باشند. این بانک اطلاعاتی می تواند در نرم افزارهای اکسل یا اکسس یا برخی نرم افزارهای دیگر انجام شود. در ویرایش ششم استاندارد PMBOK به این بانک اطلاعاتی Lessons Learned Register اطلاق می شود. بر طبق این استاندارد ، Lessons Learned Register جزئی از اسناد پروژه ( Project Documents ) می باشد.

 

 

درخواست خدمات کوچینگ

 • برای موفقیت و پیشرفت حرفه ای شما برنامه داریم.
 • با ما تماس بگیرید: ۳۵۶۰ ۲۳۳ ۰۹۱۲

 

دانلود فرم های حرفه ای مدیریت پروژه از فروشگاه

 

مطالب مرتبط