داشبورد مدیریت منابع انسانی در اکسل

داشبورد مدیریت منابع انسانی در اکسل

تنوع فعالیت های بخش منابع انسانی و اداری به همراه اطلاعات گوناگون مرتبط با فرآیندهای پرسنلی ، نیاز به وجود ابزاری جهت ثبت سیستماتیک اطلاعات را ضروری می نماید. داشبورد مدیریت منابع انسانی در اکسل ، ابزاری حرفه ای و مدرن ، برای مدیریت و کنترل اطلاعات نیروی انسانی سازمان ها و پروژه ها می باشد.

مدیریت منابع انسانی و اداری

در اغلب سازمان ها ، بخش مدیریت منابع انسانی و اداری به عنوان یک بخش مستقل وجود داشته و وظایف متنوعی را برعهده دارد که از جمله این وظایف ، می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 • استخدام پرسنل
 • آموزش پرسنل
 • محاسبه حقوق ، مزایا و پاداش پرسنل
 • محاسبه کارکرد پرسنل
 • ارزیابی دوره ای پرسنل
 • تهیه شرح وظایف پرسنل

داشبورد مدیریت منابع انسانی در اکسل

نرم افزار اکسل ، شاهکار بی نظیر دنیای نرم افزارها ، محصول شرکت مایکروسافت ، ابزارهای متنوعی برای طراحی داشبوردهای مدیریتی دارد. داشبوردها ، گزارشات مدیریتی هستند که به مدیران در یک نگاه وضعیت سازمان ، بخش یا پروژه را گزارش می کنند. داشبورد HRM یا اداری با اتصال به بانک اطلاعاتی نیروی انسانی ، می تواند گزارشات متنوع و حرفه ای را در اختیار مدیران قرار دهد تا پیگیری امور و تصمیم گیری در حوزه مدیریت نیروی انسانی یا HRM را تسهیل نماید.

توجه: HRM مخفف Human Resource Management یا مدیریت منابع انسانی است.

 

مراحل طراحی داشبورد مدیریت منابع انسانی در اکسل

 1. فاز شناخت سازمان و فرآیند مدیریت منابع انسانی
 2. فاز تعریف نیازمندی سازمان در حوزه مدیریت منابع انسانی
 3. طراحی بانک اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی در اکسل
 4. طراحی صفحات تحلیل مدیریت منابع انسانی در اکسل
 5. طراحی داشبورد مدیریت منابع انسانی در اکسل

 

محتویات داشبورد مدیریت منابع انسانی در اکسل

داشبورد HRM در اکسل می تواند شامل جداول خلاصه یا نمودارهایی در مورد هر یک از موارد ذیل:

 • تعداد پرسنل به تفکیک بخش های مختلف سازمان
 • تعداد پرسنل به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی
 • تعداد پرسنل به تفکیک سمت های سازمانی
 • تعداد پرسنل استخدام شده در هر ماه
 • تعداد پرسنل خارج شده از سازمان در هر ماه
 • سرانه آموزش پرسنل
 • سرانه رفاهیات پرسنل
 • میانگین حقوق و دستمزد پرسنل به تفکیک هر یک از بخش های سازمان
 • میانگین تجربه کاری مزتبط پرسنل به تفکیک هر یک از بخش های سازمان
 • تعداد ارتقاء سازمانی پرسنل در هر ماه
 • امتیاز تعلق خاطر پرسنل به سازمان
 • تعداد پرسنل فعال در سیستم انتقادات و پیشنهادات سازمان
 • میانگین مرخصی ذخیره شده پرسنل
 • حداقل و حداکثر مرخصی مصرف شده پرسنل
 • تعداد درگیری های داخلی پرسنلی در هر فصل از سال
 • میزان رضایت پرسنل از سازمان
 • ارزیابی عملکرد پرسنل
 • میزان تحقق اهداف و برنامه های آموزشی
 • میزان تحقق اهداف و برنامه های انگیزشی

 

مطالب مرتبط: