تهیه گزارشات کنترل پروژه

طراحی داشبورد مدیریتی در اکسل مدیریت پروژه تهیه گزارشات کنترل پروژه

تهیه گزارشات کنترل پروژه از خدماتی است که گروه مدیریت پروژه رهتا به شما ارائه می نماید. این گزارشات مدیریتی ، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیریت بهتر میزان دستیابی به اهداف پروژه ها است. شناسایی انحرافات موجود در روند اجرای پروژه ها از موارد بسیار مهم است که بدون تهیه گزارش های تحلیلی اتفاق نخواهد افتاد.

 

انواع دسته بندی گزارشات کنترل پروژه

 • از لحاظ دوره نظارت بر پروژه
 • از لحاظ محتوای گزارشات
 • از لحاظ سطح و عمق اطلاعات گزارشات

 

انواع گزارشات از لحاظ دوره های نظارت بر پروژه

 • گزارشات روزانه‌ : در این نوع گزارشات ، عملکرد پروژه و عوامل موثر بر وضعیت پروژه را در انتهای هر روز کاری ثبت و در قالب گزارش روزانه در ابتدای روز بعد ارائه می کنند.
 • گزارشات هفتگی : در این نوع گزارشات ، عملکرد پروژه و عوامل موثر بر وضعیت پروژه را طی مدت یک هفته ، در انتهای یک روز کاری مشخص از هر هفته (مثلا ۴ شنبه ها) ثبت و پس از تکمیل فرمت گزارش هفتگی بر اساس اطلاعات جمع آوری و تحلیل شده ، ارائه می کنند.
 • گزارشات ماهانه : در این نوع گزارشات ، عملکرد پروژه و عوامل موثر بر وضعیت پروژه را طی مدت یک ماه ، در انتهای یک روز کاری مشخص از هر ماه (مثلا روز ۲۵ ام ) ثبت و پس از تکمیل فرمت گزارش ماهانه بر اساس اطلاعات جمع آوری و تحلیل شده ، ارائه می کنند.
 • گزارشات شش ماهه (نیمسال) و سالانه : در این نوع گزارشات ، عملکرد پروژه و عوامل موثر بر وضعیت پروژه را طی مدت شش ماه یا یک سال ، در انتهای یک روز کاری مشخص از هر ۶شش ماه یا سال (مثلا در مورد گزارشات نیمسال‌ ، روز ۲۵ ام شهریور و ۲۵ ام اسفند و در مورد گزارشات سالانه ، روز ۲۵ ام اسفند ) ثبت و پس از تکمیل فرمت گزارش شش ماهه یا سالانه ، بر اساس اطلاعات جمع آوری و تحلیل شده ، ارائه می کنند.

 

انواع گزارشات از لحاظ محتوا

 • گزارشات محدوده و زمانی
 • گزارشات منابع
 • گزارشات هزینه ای
 • گزاراشات ریسک

 

انواع گزارشات از لحاظ سطح و عمق اطلاعات گزارشات

گزارشات کنترل پروژه ممکن است بسته به درخواست ذینفعان کلیدی پروژه از جمله : مدیر پروژه ، در سطوح مختلف تهیه شود. این سطح ، معمولا در حوزه محدوده و زمان پروژه ، بر اساس سطوح مختلف ساختار شکست کار یا WBS می باشد. مثلا مدیر عامل شرکت ، زمانبندی پروژه را در ۲ سطح بالایی WBS نیاز دارد.

 

جهت تهیه گزارشات کنترل پروژه با ما در تماس باشید.

تلفن : ۰۹۱۲۲۳۳۳۵۶۰

 

مطالب مرتبط :

دیدگاهتان را بنویسید