تهیه گزارشات کنترل پروژه

طراحی داشبورد مدیریتی در اکسل مدیریت پروژه تهیه گزارشات کنترل پروژه

تهیه گزارشات کنترل پروژه از خدماتی است که گروه مدیریت پروژه رهتا به شما ارائه می نماید. این گزارشات مدیریتی ، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیریت بهتر میزان دستیابی به اهداف پروژه ها است. شناسایی انحرافات موجود در روند اجرای پروژه ها از موارد بسیار مهم است که بدون تهیه گزارش های تحلیلی اتفاق نخواهد افتاد.

انواع دسته بندی گزارشات

 • از لحاظ دوره نظارت بر پروژه
 • از لحاظ محتوای گزارشات
 • از لحاظ سطح و عمق اطلاعات گزارشات

گزارشات بر اساس دوره های نظارت بر پروژه

 • گزارشات روزانه‌ : در این نوع گزارشات ، عملکرد پروژه و عوامل موثر بر وضعیت پروژه را در انتهای هر روز کاری ثبت و در قالب گزارش روزانه در ابتدای روز بعد ارائه می کنند.
 • گزارشات هفتگی : در این نوع گزارشات ، عملکرد پروژه و عوامل موثر بر وضعیت پروژه را طی مدت یک هفته ، در انتهای یک روز کاری مشخص از هر هفته (مثلا ۴ شنبه ها) ثبت و پس از تکمیل فرمت گزارش هفتگی بر اساس اطلاعات جمع آوری و تحلیل شده ، ارائه می کنند.
 • گزارشات ماهانه : در این نوع گزارشات ، عملکرد پروژه و عوامل موثر بر وضعیت پروژه را طی مدت یک ماه ، در انتهای یک روز کاری مشخص از هر ماه (مثلا روز ۲۵ ام ) ثبت و پس از تکمیل فرمت گزارش ماهانه بر اساس اطلاعات جمع آوری و تحلیل شده ، ارائه می کنند.
 • گزارشات شش ماهه (نیمسال) و سالانه : در این نوع گزارشات ، عملکرد پروژه و عوامل موثر بر وضعیت پروژه را طی مدت شش ماه یا یک سال ، در انتهای یک روز کاری مشخص از هر ۶شش ماه یا سال (مثلا در مورد گزارشات نیمسال‌ ، روز ۲۵ ام شهریور و ۲۵ ام اسفند و در مورد گزارشات سالانه ، روز ۲۵ ام اسفند ) ثبت و پس از تکمیل فرمت گزارش شش ماهه یا سالانه ، بر اساس اطلاعات جمع آوری و تحلیل شده ، ارائه می کنند.

دسته بندی گزارشات از نظر محتوا

 • گزارشات محدوده و زمانی
 • گزارشات منابع
 • گزارشات هزینه ای
 • گزاراشات ریسک

انواع گوناگون گزارشات از لحاظ سطح و عمق اطلاعات گزارشات

بخش کنترل پروژه ، گزارشات را بسته به درخواست ذینفعان کلیدی پروژه در انواع و سطوح مختلف تهیه می کند. طبیعی است که مدیرعامل خواسته های خود را از گزارشات داشته باشد و مدیرپروژه یا کارفرمای پروژه نیازهای خود را. گزارشات کنترل پروژه ، معمولا در حوزه محدوده و زمان پروژه ، بر اساس سطوح مختلف ساختار شکست کار یا WBS می باشد. مثلا مدیر عامل شرکت ، زمانبندی پروژه را در ۲ سطح بالایی WBS نیاز دارد. در حالی که مدیر پروژه معمولا تا سطوح ریزتر اعلام نیاز دارد.

 

جهت تهیه گزارشات کنترل پروژه با ما در تماس باشید.

تلفن : ۰۹۱۲۲۳۳۳۵۶۰

 

مطالب مرتبط :