انواع منبع در MSP

انواع منبع در MSP
 • انواع منبع در MSP قابل تعریف می باشند.
 • تعریف: ” منبع ” ترجمه واژه Resource می باشد.
 • منابع کارهای پروژه را انجام می دهند یا در اجرای کارها به وجودشان نیاز می باشد.
 • مدیریت منابع پروژه معادل Project Resource Management می باشد.
 • امکان مدیریت منابع پروژه در نرم افزارهای پریماورا یا Primavera P6 و MSP وجود دارد.

انواع منابع در MSP

 • منبع Work: این منبع، نشانگر نیروی انسانی و ماشین آلات می باشد. نیروی انسانی مانند: مدیر، تحلیل گر، طراح و کارگر می باشند. ماشین آلات مانند: لدر، جرثقیل و کامیون می باشند.
 • منبع Material: این منبع، نمایانگر مصالح و مواد مصرفی (مانند: سیمان، آجر، تیرآهن و …) می باشد.
 • منبع Cost: این منبع، تعدادشان مهم نیست و فقط هزینه آنها اهمیت دارد. مثل اقلام خرده ریزی مانند: پیچ، مهره، غذا و …

 

واحد اندازه گیری انواع منبع در MSP

 • منبع Work: واحد اندازه گیری این نوع منبع ساعت می باشد. مثلا کارگر و کامیون ، بر اساس میزان ساعاتی که کار می کنند اندازه گیری می شوند. بنابراین ، هزینه استفاده از منبع نوع work ، بر اساس ساعات بکارگیری آنها محاسبه می شود.
 • منبع Material: واحد اندازه گیری این نوع منبع متفاوت می باشد. برای مثال: واحد اندازه گیری ” کابل ” یا ” لوله ” متر است. مثال: واحد اندازه گیری ” سرامیک ” متر مربع می باشد.
 • منبع Cost: به دلیل آنکه تعداد این منابع اهمیت ندارد و قرار نیست که مورد سنجش قرار گیرند لذا این نوع منبع ، واحد اندازه گیری ندارند.

 

میزان موجودی انواع منبع در MSP

 • منبع Work: میزان موجودی این نوع منبع ، برای بازه های مختلف زمانی قابل تعریف است.
 • منبع Material: میزان موجودی این نوع منبع ، نامحدود در نظر گرفته می شود.
 • منبع Cost: میزان موجودی این نوع منبع ، قابل تعریف نمی باشد.

 

تقویم کاری انواع منبع در MSP

 • منبع Work: تقویم کاری (نشانگر ساعات و روزهای کاری) برای این نوع منبع قابل تعریف است.
 • منبع Material: تقویم کاری (نشانگر ساعات و روزهای کاری) برای این نوع منبع قابل تعریف نیست.
 • منبع Cost: تقویم کاری (نشانگر ساعات و روزهای کاری) برای این نوع منبع قابل تعریف نیست.

 

تعریف هزینه انواع منبع در MSP

 • منبع Work: در مورد این نوع منبع ، هزینه استاندارد ، هزینه اضافه کاری و هزینه ثابت بکارگیری قابل تعریف است.
 • منبع Material: در مورد این نوع منبع ، هزینه استاندارد ( هزینه هر واحد) و هزینه ثابت بکارگیری قابل تعریف است.
 • منبع Cost: در مورد این نوع منبع ، هزینه استاندارد ( هزینه کارکردن در ساعات عادی) ، هزینه اضافه کاری و هزینه ثابت بکارگیری قابل تعریف نیست. بلکه به جای آن ، هزینه این نوع منبع ، در ازای بکارگیری آن، در مورد هر فعالیت جداگانه تخصیص داده می شود.

 

جداول مختلف هزینه ای و تورم در انواع منبع در MSP

 • منبع Work: در این نوع منبع، جداول مختلف هزینه ای و نیز تورم در هزینه ها قابل تعریف است. جداول مختلف هزینه ای ، هزینه استفاده از منابع با دستمزدهای مختلف در شرایط متفاوت می باشد.
 • منبع Material: در این نوع منبع، جداول مختلف هزینه ای و نیز تورم در هزینه ها قابل تعریف است. جداول مختلف هزینه ای ، هزینه استفاده از منابع با دستمزدهای مختلف در شرایط متفاوت می باشد.
 • منبع Cost: در این نوع منبع، جداول مختلف هزینه ای و نیز تورم در هزینه ها قابل تعریف است. جداول مختلف هزینه ای ، هزینه استفاده از منابع با دستمزدهای مختلف در شرایط متفاوت نمی باشد.

 

توجه: مدیریت زمان، هزینه و سایر حوزه های پروژه، بدون مدیریت منابع پروژه، امکان پذیر نمی باشد.
توجه: نرم افزار MSP ابزارهای مناسبی جهت مدیریت منابع ارائه می نماید.

 

مطالب مرتبط: