انواع ستون در MSP

انواع ستون در MSP

انواع ستون در MSP به سه دسته اصلی تقسیم می شوند که در این مقاله مورد به آنها اشاره می شود. همان طور که می دانید نرم افزار MSP از جمله نرم افزار های حرفه ای در حوزه مدیریت پروژه یا برنامه ریزی و کنترل پروژه است. لذا اغلب کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه بدان نیاز دارند. این افراد از طریق تسلط به اجزاء مختلف MSP می توانند مهارت خود را در مدیریت پروزه ها افزایش دهند.

 

انواع ستون در MSP

 • ستون های مربوط به فعالیت ها (Tasks)
 • ستون های مربوط به منابع (Resources)
 • ستون های مربوط به تخصیص ها (Assignments)

 

ستون های فعالیت (Tasks)

یکی از انواع ستون در MSP ، مربوط به فعالیت های پروژه یا Tasks است.

 • فعالیت ها : کارهایی هستند که در پروژه باید انجام شوند.
 • مثال از فعالیت : طراحی سازه ، طراحی تاسیسات مکانیکی ، خاک برداری ، اجرای اسکلت ، تست های نصب تجهیزات و … .
 • فعالیت ها یکی از مهم ترین اجزاء برنامه ریزی و کنترل پروژه ها است.
 • نرم افزار MSP نیز با توجه به اهمیت موضوع ، ستون های مختلفی را برای برنامه ریزی و کنترل فعالیت های پروژه تعبیه کرده است.

 

نمونه هایی از ستون های مربوط به فعالیت ها

 • نام فعالیت ها (Name)
 • مدت زمان فعالیت ها (Duration)
 • پیش نیاز فعالیت ها (Predecessors)

 

ستون های منابع (Resources)

یکی از انواع ستون در MSP ، مربوط به منابع پروژه یا Resources است.

 • منابع : افراد ، ماشین آلات و تجهیزات و مصالحی می باشند که برای انجام فعالیت ها به آنها نیاز می باشد.
 • مثال از منابع : جوشکار ، بنا ، مهندس برق ، لدر ، کامیون ، جرثقیل ، سیمان ، بتن ، آجر ، لوله و … .
 • منابع یکی از مهم ترین اجزاء برنامه ریزی و کنترل پروژه ها است.
 • نرم افزار MSP نیز با توجه به ضرورت منابع، ستون های متنوعی را برای برنامه ریزی و کنترل منابع پروژه در نظر گرفته است.

 

نمونه هایی از ستون های مربوط به منابع

 • نام منابع (Name)
 • نوع منابع (Type)
 • سقف موجودی منابع (Max. Units)

 

ستون های تخصیص ها (Assignments)

یکی از انواع ستون در MSP ، مربوط به تخصیص های پروژه یا Assignments است.

 • تخصیص ها : منابعی می باشند که برای انجام فعالیت ها به آنها تخصیص داده شده اند.
 • مثال از تخصیص : تخصیص جوشکار به فعالیت جوشکاری ، تخصیص کامیون به فعالیت خاک برداری و …
 • تخصیص ها یکی از مهم ترین اجزاء برنامه ریزی و کنترل پروژه ها است.
 • نرم افزار MSP نیز با توجه به ضرورت تخصیص ها، چندین ستون برای برنامه ریزی و کنترل تخصیص ها در پروژه در نظر گرفته است.

 

نمونه هایی از ستون های مربوط به تخصیص ها

 • میزان تخصیص (Assignment Units)
 • جدول هزینه ای تخصیص (Cost Rate Table)
 • الگوی توزیع یا مصرف منابع (Work Contour)

 

توجه: محل بکارگیری ستون های مربوط به فعالیت ها ، منابع و تخصیص ها در نماهای مرتبط به آنهاست. برای مثال : ستون های مربوط به فعالیت ها ، در نماهای Gantt Chart و Tracking Gantt‌ کاربرد دارد.

مطالب مرتبط: