استقرار مرکز کنترل مدارک پروژه DCC

استقرار dcc

استقرار DCC یا مرکز کنترل مدارک پروژه به سازمان های کمک می کند تا مدارک پروژه را به صورت حرفه ای کنترل و ردیابی کنند. همان طور که می دانیم در پروژه ها فازی به نام مهندسی یا طراحی (Engineering) وجود دارد که خروجی این فاز نقشه ها و مدارک پروژه است که برای سایر فازهای پروژه اعم از فاز خرید و نصب و اجرا ضرورت دارد. با توجه به ضرورت فاز طراحی می توان دریافت که مرکز کنترل مدارک از اهمیت بالایی برخوردار است.

توجه: واژه های کنترل مدارک و کنترل مستندات هم معنا می باشند.

توجه: واژه DCC مخفف کلمات Document Control Center به معنای مرکز کنترل مدارک می باشد.

تعریف Document

Document به تمامی مدارک و مستندات سازمانی اطلاق می شود که معمولا در فاز مهندسی پروژه ها به مواردی از قبیل نقشه ها ، محاسبات ، برنامه ها ، طرح های چیدمان ، رویه ها ، استانداردها ، گزارشات و … اشاره دارد.

اهمیت استقرار DCC

 • ثبت لیست مدارک پروژه
 • ردیابی و کنترل مراحل تکمیل طراحی پروژه
 • نظارت و کنترل نحوه ارسال و دریافت مدارک پروژه
 • نظارت و کنترل نحوه ارسال و دریافت اظهارنظرها در مورد مدارک پروژه

مراحل استقرار DCC

 • شناخت سازمان و پروژه
 • تعیین جایگاه سازمانی و نحوه ارتباط بخش کنترل مستندات یا DCC با سایر بخش های سازمان
 • تهیه شرح وظایف و شرایط احراز شغلی اعضای بخش کنترل مستندات یا DCC
 • تهیه لیست آموزش های مورد نیاز اعضای بخش کنترل مدارک
 • تهیه فرمت های بخش DCC
 • تهیه بانک های اطلاعاتی مورد نیاز بخش کنترل مدارک
 • تهیه داشبوردهای مدیریتی بخش کنترل مدارک
 • پشتیبانی نیازهای توسعه آتی بخش DCC

توجه: مراحل استقرار DCC برای کارفرما یا MC و مشاور ، تا حدی متفاوت می باشد.

توجه: واژه MC مخفف کلمات Management Contractor به معنای پیمانکار مدیریت می باشد.

نمونه هایی از گزارشات مرکز کنترل مدارک DCC

 • گزارش تعداد مدارک مهندسی پروژه در وضعیت های مختلف
 • گزارش تعداد مدارک صادر شده در دیسیپلین های مختلف
 • گزارش درصد پیشرفت فاز طراحی و مهندسی پروژه در هز یک از فازهای طراحی
 • گزارش آنالیز تاخیرات فاز مهندسی پروژه در هر یک از دیسیپلین های مهندسی
 • گزارش میانگین مدت زمان بررسی هر مدرک از سوی کارفرما یا MC
 • گزارش مجموع نفرساعت مدارک هر یک از دیسیپلین های مهندسی
 • گزارش تعداد مدارک در انتظار تایید کارفرما

برخی از واژه های مرتبط با DCC

 • Document Code / Number : کد یا شماره منحصر به فرد مدرک
 • MDR : بانک اطلاعاتی مدارک پروژه
 • Transmittal یا ترنسمیتال: فرم ارسال مدارک
 • Comment Sheet : فرم اظهار نظر در مورد مدارک
 • Reply Sheet : فرم پاسخ دهی
 • Document Status‌ : وضعیت مدرک
 • Document Rev : شماره ویرایش مدرک که معمولا از 00 شروع می شود.

 

جهت درخواست استقرار مرکز کنترل مدارک DCC در سازمان یا پروژه خود با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۲۳۳۳۵۶۰

 

مطالب مرتبط :