استقرار استاندارد PMBOK

استقرار استاندارد pmbok مدیریت پروژه سازمانی

استقرار استاندارد PMBOK راهی مطمئن جهت استفاده از تجربیات شرکت های بزرگ و مدرن در کشورهای پیشرفته در حوزه مدیریت پروژه هاست. در واقع ، از طریق پیاده سازی استاندارد پم باک ، سیستم مدیریت پروژه بر اساس راهنمای PMBOK یا پم باک، طراحی و در سازمان یا پروژه مستقر خواهد شد.

در متن PMBOK یا پمباک مشاهده می شود که PMBOK استاندارد (Standard) یا راهنمایی (Guidline) برای مدیریت انواع پروژه ها است.

توجه: در مقاله ای در خصوص خدمات مشاوره استقرار سیستم مدیریت پروژه مطالبی ارائه شد.

توجه: در مقاله ای در خصوص خدمات مشاوره استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO مطالبی ارائه شد.

چرا استقرار یا پیاده سازی استاندارد PMBOK ؟

 • قابلیت بکارگیری برای انواع پروژه (پروژه های کوچک تا بزرگ ، پروژه های ساده تا پیچیده)
 • بر اساس بهترین تجربیات مدیریت پروژه های دنیا
 • پوشش دادن ابعاد مختلف مدیریت پروژه ها از جمله محدوده پروژه ، زمانبندی پروژه ، هزینه پروژه ، کیفیت پروژه ، منابع پروژه و …
 • معرفی مهارت ها و ابزارها و تکنیک های تخصصی مدیریت پروژه ها
 • معرفی فرآیندهای مدیریت پروژه ها و تعاملات بین آنها

هدف از استقرار استاندارد PMBOK

 • حفظ یکپارچگی مدیریت پروژه ها و جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی
 • انجام محاسبات دقیق زمانی و هزینه ای در پروژه
 • استفاده از فرآیندهای استاندارد و تجربه شده در پروژه های موفق دنیا
 • توجه به ابعاد مختلف پروژه اعم از محدوده ، زمان ، هزینه ، کیفیت و …
 • طراحی بانک های اطلاعاتی و داشبوردهای حرفه ای جهت مدیریت موثر پروژه ها

حوزه های دانش مدیریت پروژه بر طبق استاندارد PMBOK (ویرایش ششم)

 • مدیریت یکپارچگی پروژه : تدوین برنامه مدیریت پروژه به صورت یکپارچه ، هدایت کارهای پروژه ، نظارت و کنترل یکپارچه تغییرات در پروژه و مدیریت دانش و خاتمه پروژه
 • مدیریت محدوده پروژه : تدوین برنامه مدیریت محدوده پروژه ، تهیه خط مبنای محدوده پروژه و کنترل محدوده پروژه
 • مدیریت زمانبندی پروژه : تدوین برنامه مدیریت زمانبندی پروژه و کنترل برنامه زمانبندی پروژه
 • مدیریت هزینه پروژه : تدوین برنامه مدیریت هزینه پروژه ، تهیه خط مبنای هزینه پروژه و کنتر هزینه پروژه
 • مدیریت کیفیت پروژه : تدوین برنامه مدیریت کیفیت پروژه ، تهیه خط مبنای کیفی پروژه ، مدیریت و کنترل کیفیت پروژه
 • مدیریت منابع پروژه : تدوین برنامه مدیریت منابع پروژه ، تخمین منابع ، جذب منابع ، توسعه و مدیریت تیم پروژه و کنترل منابع پروژه
 • مدیریت ارتباطات پروژه : تدوین برنامه مدیریت ارتباطات پروژه ، مدیریت و نظارت بر ارتباطات پروژه
 • مدیریت ریسک پروژه : تدوین برنامه مدیریت ریسک پروژه ، شناسایی و تحلیل ریسک ها و تدوین برنامه پاسخ به ریسک ها و نظارت بر ریسک ها
 • مدیریت تدارکات پروژه : تدوین برنامه مدیریت تدارکات پروژه ، راهبری و کنترل تدارکات پروژه
 • مدیریت ذینفعان پروژه : تدوین برنامه مدیریت ذینفعان پروژه ، شناسایی ، برنامه ریزی ، مدیریت و نظارت بر ذینفعان پروژه

مراحل استقرار استاندارد PMBOK

 • شناخت سازمان و پروژه
 • تهیه برنامه زمانبندی پیاده سازی استاندارد پم باک
 • تعیین تیم استقرار استاندارد پم باک
 • تهیه دستورالعمل ها و روش های اجرایی مدیریت پروژه
 • تهیه فرمت ها و قالب های مدیریت پروژه
 • تهیه بانک های اطلاعاتی مدیریت پروژه
 • تهیه داشبوردهای مدیریت پروژه
 • آموزش نحوه کاربری سیستم مدیریت پروژه
 • پشتیبانی سیستم مدیریت پروژه (در صورت نیاز به توسعه و بهبود)

 

جهت درخواست استقرار استاندارد PMBOK در سازمان خود با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۲۳۳۳۵۶۰

 

مطالب مرتبط :