ارزیابی اعضای تیم PMO

دفتر مدیریت پروژه

ارزیابی اعضای تیم PMO یا دفتر مدیریت پروژه به منظور حفظ صحت و دقت اجرای رسالت مهم این بخش ضرورت دارد. پرسنل شاغل در دفتر مدیریت پروژه یا PMO باید ویژگی ها و توانمندی های خاصی داشته باشند تا در مسیر مدیریت پروژه ها بتوانند نقش مناسبی را ایفا کرده و دستیابی به اهداف پروزه را تسهیل نمایند.

توجه‌ : واژه PMO مخفف کلمات Project Management Office و به معنای دفتر مدیریت پروژه می باشد.

 

اهداف ارزیابی اعضای تیم PMO

ارزیابی دانش مدیران پروژه ها در موارد زیر:

 • میزان تسلط به فرآیندهای مدیریت پروژه در حوزه های دانش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
 • نحوه بکارگیری فرآیندهای مدیریت پروژه و ابزارها و تکنیک های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

 

محورهای ارزیابی اعضای تیم PMO

 • بررسی مقطع و رشته تحصیلی
 • بررسی تجربیات کاری مرتبط
 • بررسی مهارت های مدیریت پروژه

 

روش ارزیابی اعضای تیم PMO

 • بررسی تعداد اعضا
 • بررسی نحوه ارتباط اعضای PMO با سایر بخش های سازمان
 • بررسی سوابق و رزومه کاری
 • مصاحبه
 • آزمون تستی و تشریحی
 • ارائه نقاط ضعف و قوت
 • ارائه پیشنهادات بهبود

 

محورهای آزمون و مصاحبه

 • میزان آشنایی با شرح وظایف PMO
 • میزان آشنایی با نحوه تهیه دستورالعمل ها ، روش های اجرایی ، فرم ها و بانک های اطلاعاتی مدیریت پروژه
 • میزان آشنایی با فرآیندهای مختلف در حوزه های دانش مدیریت پروژه از جمله: منشور پروژه ، تهیه خط مبنای محدوده پروژه یا Scope Baseline ، خط مبنای زمانبندی پروژه یا Schedule Baseline ، خط مبنای هزینه پروژه یا Cost Baseline و خط مبنای کیفیت پروژه یا Quality ، Baseline مدیریت یکپارچه تغییرات پروژه ، مدیریت دانش پروژه ، مدیریت ارتباطات و …
 • میزان آشنایی با مفاهیم کاربردی مدیریت پروژه از جمله‌ : فرآیند مرکز کنترل مدارک یا DCC ، معیارهای تقسیم سطوح در ساختار شکست کار یا WBS ، منحنی اس یا S Curve ، نحوه وزن دهی و سیستم سنجش پیشرفت پروژه یا PMS
 • میزان آشنایی با نرم افزارهای مدیریت پروژه از جمله EXCEL ، MSP و PRIMAVERA P6

توجه : واژه PMS مخفف کلمات Progress Measurement System و به معنای سیستم سنجش پیشرفت می باشد.

 

جهت درخواست ارزیابی اعضای تیم PMO در سازمان یا پروژه خود با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۲۳۳۳۵۶۰

 

مطالب مرتبط :