آنالیز تاخیرات پروژه

آنالیز تاخیرات پروژه انحرافات project delay variance analysis

آنالیز تاخیرات پروژه بخش مهمی از مدیریت پروژه ها است. در واقع تحلیل انحرافات پروژه از نظر زمانی پیش نیاز ارائه راهکار برای حل مشکلات اجرایی نشدن تعهدات زمانی پروژه می باشد. در ادامه به موضوع تاخیرات خواهیم پرداخت.

اصطلاحات کنترل پروژه ای

 • تاریخ شروع برنامه ای ( Baseline Start ) : تاریخ شروع فعالیت ها ، آیتم های WBS و کل پروژه در برنامه مصوب قراردادی ( خط مبنا یا Baseline )
 • تاریخ پایان برنامه ای ( Baseline Finish ) : تاریخ پایان فعالیت ها ، آیتم های WBS و کل پروژه در برنامه مصوب قراردادی ( خط مبنا یا Baseline )
 • مدت برنامه ای ( Baseline Duration ) : مدت زمان مورد نیاز جهت اجرای فعالیت ها ، آیتم های WBS و کل پروژه در برنامه مصوب قراردادی (خط مبنا یا Baseline)
 • تاریخ شروع واقعی ( Actual Start ) : تاریخ شروع واقعی فعالیت ها ، آیتم های WBS و کل پروژه
 • تاریخ پایان واقعی ( Actual Finish ) : تاریخ پایان واقعی فعالیت ها ، آیتم های WBS و کل پروژه
 • مدت واقعی ( Actual Duration ) : مدت زمانی که اجرای واقعی فعالیت ها ، آیتم های WBS و کل پروژه سپری شده است.
 • مدت باقیمانده ( Remaining Duration ) : مدت زمان مورد نیاز برای تکمیل فعالیت ها ، آیتم های WBS و کل پروژه
 • تاریخ شروع فعلی : Start
 • تاریخ پایان فعلی : Finish
 • مدت فعلی : Duration

خط مبنا (Baseline)

 • برنامه مصوب ( قراردادی ) پروژه که در آن ساختار شکست کار ( WBS ) و زمانبندی شروع و پایان فعالیت ها و سطوح WBS از قبیل : فازها و کل پروژه مشخص می باشد.
 • خط مبنا ممکن است برنامه مصوب ، برنامه مبنا ، Baseline ، Target یا Plan نامیده شود.

نحوه محاسبه تاریخ شروع ، پایان و مدت فعلی ( Start , Finish , Duration )

 • تاریخ شروع فعلی ( Start ) : در مورد فعالیت هایی که واقعا شروع شده اند همان Actual Start می باشد و در غیر این صورت یک پیش بینی جدید برای تاریخ شروع فعالیت می باشد.
 • تاریخ پایان فعلی ( Finish ) : در مورد فعالیت هایی که واقعا پایان یافته اند همان Actual Finish می باشد و در غیر این صورت یک پیش بینی جدید برای تاریخ پایان فعالیت می باشد.
 • مدت فعلی برابر است با مجموع مدت واقعی ( Actual Duration ) و مدت باقیمانده ( Remaining Duration )

تاخیر یا انحراف (Variance)

 • انحراف در شروع : Start Variance = Start – Baseline Start
 • انحراف در پایان : Finish Variance = Finish – Baseline Finish
 • انحراف در مدت : Duration Variance = Duration – Baseline Duration

مراحل آنالیز تاخیرات پروژه

 • تهیه خط مبنای پروژه ( Baseline )
 • ثبت اطلاعات واقعی و باقیمانده به صورت دوره ای
 • انحراف یابی ( تعیین میزان تاخیر و تعجیل )
 • علت یابی انحرافات
 • ارائه راهکار برای رفع یا کاهش انحرافات

تاخیر مجاز و غیرمجاز چیست ؟

تاخیرات و انحرافاتی که دلایل قابل قبولی برای کارفرما دارد و در واقع مسئول آن پیمانکار ( مجری ) پروژه نمی باشد ، تاخیرات مجاز می باشند و سایر تاخیرات غیر مجاز محسوب می شوند. مجاز یا غیرمجاز بودن تاخیرات ، پس از آنالیز تاخیرات پروژه انجام می شود. تاخیرات مجاز موجب بخشش تاخیرات از سوی کارفرما و تغییر در برنامه مصوب یا خط مبنا ( Baseline )‌ می شود. اصلاح برنامه مصوب یا مبنا را برنامه ریزی مجدد ( Re-baselining یا Re-planning ) نیز می نامند.

لایحه تاخیرات چیست ؟

سندی است که میزان تاخیرات و انحرافات پروژه را مشخص کرده و سهم عوامل مختلف را در آن تعیین می نماید. سپس میزان تاخیرات را به دو بخش مجاز و غیرمجاز دسته بندی می نماید. در واقع هدف از تهیه لایحه تاخیرات پروژه ، ارائه دلایل و تحلیل مستند برای مجاز نمودن تاخیرات و کاهش جرایم قراردادی و اخذ فرجه زمانی جدید برای تکمیل کارهای باقیمانده پروژه است.

 

درخواست خدمات کوچینگ

 • برای موفقیت و پیشرفت حرفه ای شما برنامه داریم.
 • با ما تماس بگیرید: ۳۵۶۰ ۲۳۳ ۰۹۱۲

 

دانلود فرم های حرفه ای مدیریت پروژه از فروشگاه

 

مطالب مرتبط