آموزش استاندارد PMBOK7

دوره آموزش استاندارد PMBOK7

آموزش استاندارد PMBOK7 در دو بخش استاندارد و راهنما به تشریح اصول و دامنه های عملکردی مدیریت پروژه می پردازد. این استاندارد ، توسط موسسه مدیریت پروژه امریکا (PMI) و بر اساس بهترین تجارب پروژه های موفق دنیا تدوین شده است که قابلیت به کارگیری در تمامی پروژه ها را دارد.

توجه : منظور از واژه PMBOK7 ، ویرایش هفتم استاندارد PMBOK می باشد.

 • امروزه در ایران، استاندارد PMBOK مورد توجه سازمان ها واقع شده است و تمایل به یادگیری و پیاده سازی و استقرار مدیریت پروزه مطابق با این استاندارد روزافزون می باشد. با وجود آن که مخاطبان اصلی استاندارد PMBOK شرکت های پروزه محور هستند اما هر شرکتی که به نحوی پروژه ای را اجرا یا مدیریت می کند، می تواند از مزایای آن بهره برداری نماید.

دوره آموزش استاندارد PMBOK7 >> مخاطبين

 • مدیران عامل
 • مدیران پروژه
 • مدیران و کارشناسان PMO و برنامه ريزي و كنترل پروژه
 • هماهنگ کنندگان پروژه
 • مدیران مهندسی
 • مدیران تامین، تدارکات، خرید و بازرگانی
 • مدیران سایت های اجرایی
 • مهندسان پروژه

 

هدف دوره

 • آشنايي با استاندارد و راهنمای پمباک ویرایش هفتم یا PMBOK7

 

مدت دوره

 • ۸ روز

 

مباحث دوره

– استاندارد مدیریت پروژه

 • مقدمه (Introduction)
 • سیستم تحویل ارزش (A System for Value Delivery)
 • اصول مدیریت پروژه (Project Management Principles)
   • BE A DILIGENT, RESPECTFUL, AND CARING STEWARD
   • CREATE A COLLABORATIVE PROJECT TEAM ENVIRONMENT
   • EFFECTIVELY ENGAGE WITH STAKEHOLDERS
   • FOCUS ON VALUE
   • RECOGNIZE, EVALUATE, AND RESPOND TO SYSTEM
    INTERACTIONS
   • DEMONSTRATE LEADERSHIP BEHAVIORS
   • TAILOR BASED ON CONTEXT
   • BUILD QUALITY INTO PROCESSES AND DELIVERABLES
   • NAVIGATE COMPLEXITY
   • OPTIMIZE RISK RESPONSES
   • EMBRACE ADAPTABILITY AND RESILIENCY
   • ENABLE CHANGE TO ACHIEVE THE ENVISIONED
    FUTURE STATE

– راهنمای بدنه دانش مدیریت پروژه

 • مقدمه (Introduction)
 • دامنه های عملکردی پروژه
   • ذینفعان (Stakeholder Performance Domain)
   • تیم (Team Performance Domain)
   • رویکرد توسعه و چرخه حیات (Development Approach and Life Cycle Performance Domain)
   • برنامه ریزی (Planning Performance Domain)
   • کار پروژه (Project Work Performance Domain)
   • تحویل (Delivery Performance Domain)
   • سنجش (Measurement Performance Domain)
   • عدم قطعیت (Uncertainty Performance Domain)
 • متناسب سازی (Tailoring)
 • مدل ها، روش ها و مصنوعات (Models, Methods and Artifacts)

 

آموزش استاندارد PMBOK7

جهت برگزاری دوره آموزشی استاندارد PMBOK ویرایش هفتم در سازمان خود،‌ با شماره زیر تماس بگیرید:

3560 233 0912

 

مدرس

 • علی رحمتی توکل، مشاور، ممیز، مدرس و منتور مدیریت پروژه
 • کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، PMP, PSM
 • 37 مورد مشاوره به مدیران عامل
 • 21 سال سابقه در حوزه مدیریت پروژه های پتروشیمی و نفتی
 • 21 سال تدریس در 695 دوره و سمینار
 • 46 مورد منتورینگ و مشاوره مدیریت پروژه در ایران، کانادا، امریکا، آلمان، دانمارک، نروژ، کویت و استرالیا
 • 71 مورد ارزیابی مدیران پروژه و تیم PMO
 • 23 مورد ممیزی مدیریت پروژه ها
 • 34 مورد استقرار PMO، PMBOK و DCC
 • مدیر برنامه ریزی در پروژه های پتروشیمی و نفتی
 • تلفن هماهنگی: 560 2333 0912

 

مطالب مرتبط: