Resource Details در پریماورا

Resource Details در پریماورا Primavera p6 msp resource budget activities

Resource Details در پریماورا پنجره بسیار مهمی است که اطلاعات و جزئیات منابع کاری سازمان در آن وارد می شوند.

این اطلاعات ، جزء ورودی های ضروری جهت تهیه برنامه منابع ، زمانبندی و هزینه ای پروژه می باشد.

مسیر Resource Details در پریماورا

از منوی Enterprise ، نمای Resources را انتخاب کنید. سپس در قسمت پایینی این نما ، بصورت پیش فرض ، پنجره Resource Details نمایش داده می شود.

  • در صورت عدم نمایش پنجره Resource Details ، در نمای Resources ، از منوی View ، زیرمنوی Show on Bottom و سپس گزینه Details را انتخاب کنید.

بخش های مختلف پنجره Resource Details

  • General : ثبت اطلاعات عمومی در مورد منابع مانند شماره شناسایی ، نام و فعال بودن منابع و …
  • Codes : تخصیص کدها به منابع
  • Details : تعیین نوع منابع ، واحد اندازه گیری مصالح ، تقویم کاری و …
  • Units & Prices : ثبت نرخ های مختلف بکارگیری منابع ، محدودیت های موجودی منابع ، تورم ها و …
  • Roles : تخصیص نقش های مختلف به منابع
  • Notes : ثبت یادداشت در مورد منابع
  • User Defined Fields : تخصیص ستون یا فیلدهای سفارشی به منابع

توجه‌: به منظور درج جزئیات برای منابع ، ابتدا بایستی ، در بخش بالایی در نمای Resources ، منبع مورد نظر را از طریق کلیک بر روی نام آن انتخاب نمود. پس از انتخاب منبع مورد نظر ، می توان در پنجره پایینی ( Resource Details ) مشخصات منبع را در بخش های مختلف وارد نمود.

 

نویسنده: علی رحمتی توکل ، مدرس و مشاور مدیریت پروژه

جهت درخواست دوره آموزشی با شماره 09122333560 تماس بگیرید.

مطالب مرتبط: