Budgeted Units در پریماورا

Budgeted Units در پریماورا بودجه هزینه منبع resource primavera p6 msp dcc pmo آموزش pmbok

فیلد Budgeted Units در پریماورا مربوط به تخصیص منابع به فعالیت های پروژه در نمای Activities می باشد.

نمای Activities

 • این نما در منوی Project قرار دارد.
 • از این نما برای تعریف قعالیت های پروژه و مشخصات مرتبط با آن ها استفاده می شود.
 • از جمله مشخصات فعالیت ها می توان به مدت زمان ، پیش نیازی ، منابع ، یادداشت ها و کدهای فعالیت ها اشاره نمود.

نمای Resources

 • این نما در منوی Enterprise قرار دارد.
 • از این نما برای تعریف منابع موجود در سازمان و مشخصات مرتبط با آن ها استفاده می شود.
 • از جمله مشخصات منابع می توان به نرخ هزینه بکارگیری ، تقویم کاری، میزان موجودی و کدهای منابع اشاره نمود.

تخصیص منابع به فعالیت ها

 • تعریف : تعیین نوع و میزان منابع لازم برای اجرای فعالیت ها
 • مثال : برای اجرای فعالیت خاک برداری ، به ۴ دستگاه کامیون، یک دستگاه لدر ، ۳ نفر کارگر و یک نفر مهندس نیاز می باشد.

مراحل استفاده از Budgeted Units

 • تعریف منابع موجود و مشخصات آن ها ، در نمای Resources
 • تعریف فعالیت ها و مشخصات آن ها ، در نمای Activities
 • تعیین نوع منابع مورد نیاز جهت اجرای هر یک از فعالیت ها، در بخش Resources از پنجره پایینی (Activity Details) در نمای Activities
 • وارد نمودن میزان برآورد اولیه از مجموع منابع مورد نیاز جهت اجرای ( ۰ تا ۱۰۰ درصد ) هر یک از فعالیت های پروژه

مثال در مورد Budgeted Units در پریماورا

اگر فعالیت نقاشی دیوارهای یک ساختمان ، نیاز به ۲۰۰ نفر ساعت نیروی انسانی (نقاش) داشته باشد ، در این صورت ، مقدار Budgeted Units برابر با ۲۰۰ ساعت می باشد.

توجه : میزان Budgeted Units یک برآورد اولیه است. به عبارتی در طول اجرای پروژه ، منابع مورد نیاز برای تکمیل فعالیت ، ممکن است متفاوت با Budgeted Units باشد.

 

مطالب مرتبط: