Activity Steps در پریماورا

Activity Steps در پریماورا

مراحل فعالیت ها یا Activity Steps چیست؟

در برخی موارد ، جهت کنترل دقیق تر فعالیت های پروژه ، آنها را به مراحل کوچکتری تقسیم می کنند که از طریق کنترل این مراحل ، کنترل فعالیت ها با دقت بیشتری انجام می شود. این مراحل در پروژه های مختلف می تواند متفاوت باشد. این مراحل ، در نرم افزار پریماورا یا primavera p6 به نام activity steps می باشند.

 

درصد پیشرفت فیزیکی یا Physical % Complete

در نرم افزار پریماورا یا primavera p6 می توان از مراحل فعالیت ها یا activity steps برای به روز رسانی درصد پیشرفت فیزیکی یا Physical % Complete استفاده نمود. به این صورت که با تکمیل مراحل یک فعالیت ، درصد پیشرفت فیزیکی ، برای همان فعالیت از پروژه محاسبه می شود.

 

مثال هایی از مراحل فعالیت ها یا Activity Steps

در فاز مهندسی در مورد یک فعالیت ( مثلا طراحی مدرک ) می توان مراحل زیر را در نظر گرفت:

 • دریافت اطلاعات : دریافت اطلاعات در مورد طراحی مدرک از کارفرما
 • مطالعه اطلاعات دریافتی : بررسی اطلاعات دریافتی و رفع ابهام های احتمالی
 • بازدید از سایت پروژه : بازدید از شرایط و وضعیت سایت پروژه
 • طراحی درفت مدرک : طراحی نسخه اولیه ای از مدرک
 • بررسی داخلی مدرک : بررسی مدرک توسط دیسیپلین های مهندسی
 • تایید داخلی : تایید مدرک توسط معاونت مهندسی
 • ثبت وضعیت مدرک : ثبت وضعیت ارسال مدرک در MDR توسط بخش DCC
 • ارسال مدرک : ارسال مدرک توسط DCC به کارفرما
 • دریافت نظرات کارفرما : دریافت نظرات کارفرما در مورد مدرک
 • اصلاح مدرک : اصلاح مدرک بر اساس نظرت کارفرما
 • ارسال مجدد مدرک : ارسال مجدد مدرک به کارفرما
 • اخذ تایید کارفرما: اخذ تایید کارفرما در مورد مدرک

در فاز مدیریت در مورد یک فعالیت ( مثلا تهیه گزارشات ماهانه پروژه ) می توان مراحل زیر را در نظر گرفت:

 • جمع آوری داده ها : جمع آوری داده ها از وضعیت اجرای پروژه
 • به روز رسانی برنامه زمانبندی : به روز رسانی برنامه زمانبندی پروژه تحت نرم افزار MSP بر اساس داده های جمع آوری شده
 • تحلیل اطلاعات : تهیه بخش های تحلیلی گزارش تحت نرم افزار Excel
 • تحویل گزارش به DCC : تحویل فایل های گزارش ماهانه پروژه به بخش کنترل مستندات پروژه یا DCC
 • صدور ترانسمیتال : صدور ترانسمیتال توسط بخش DCC جهت ارسال گزارش ماهانه پروژه به کارفرما
 • ثبت اطلاعات در MDR : ثبت اطلاعات ارسال گزارش ماهانه پروژه در بانک اطلاعاتی مدارک پروژه یا MDR
 • ارسال گزارش به کارفرما : ارسال فایل های گزارش ماهانه پروژه به همراه ترانسمیتال به کارفرما

 

معایب Activity Steps

برای مراحل فعالیت ها یا Activity Steps امکان درنظر گرفتن تاریخ برنامه ای و محاسبه درصد تکمیل برنامه ای وجود ندارد.

 

فیلم آموزشی مراحل فعالیت ها یا Activity Steps

جهت مشاهده فیلم آموزشی تعریف مراحل فعالیت ها یا Activity Steps ، در نرم افزار پریماورا یا Primavera P6 روی آیکون زیر کلیک کنید.

 

 

نویسنده: علی رحمتی توکل ، مدرس و مشاور مدیریت پروژه

جهت درخواست دوره آموزشی با شماره 09122333560 تماس بگیرید.

مطالب مرتبط: