وظایف کارشناس کنترل مدارک و مستندات DCC

کنترل مدارک dcc آموزش اکسل در مرکز کنترل مدارک DCC دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه مهندسی شرح وظایف کارشناس کنترل مدارک و مستندات DCC پروژه تعریف DCC چیست

شرح وظایف کارشناس کنترل مدارک و مستندات DCC پروژه در سازمان های پروژه محور کارفرما و پیمانکار تا حدی با هم تفاوت دارد.

 

چند نکته مهم

 • نکته 1 : این مدارک و مستندات ، اغلب در فاز مهندسی پروژه ها تولید می شود. این مدارک و مستندات دارای انواع متعددی می باشند از جمله : گزارشات ، محاسبات ، نقشه ها ، جانمایی ها و …
 • نکته 2 : معمولا بخش مدیریت مهندسی در سازمان ها ، متولی طراحی و بررسی مدارک و مستندات فاز مهندسی پروژه ها می باشد.
 • نکته 3 : بانک اطلاعاتی مدارک پروژه (MDR) ابزاری جهت ردیابی و کنترل وضعیت بلوغ و تکمیل مدارک پروژه می باشد.

 

واژه ها

 • Document : مدارک ، مستندات ، اسناد
 • Document Control Center (DCC) : مرکز کنترل مدارک
 • Engineering Phase : فاز مهندسی یا طراحی پروژه
 • Master Document Register (MDR) : بانک اطلاعاتی مدارک و مستندات
 • Transmittal Form : فرم ارسال مدارک
 • Comment Sheet : برگه اظهار نظر

 

شرح وظایف کارشناس کنترل مدارک و مستندات DCC

اغلب این وظایف ، در شرکت های پیمانکاری عبارتند از :

 • تهیه ساختار شکست بانک اطلاعاتی مدارک (MDR) مهندسی پروژه
 • دریافت رویه شماره گذاری (کدگذاری) مدارک مهندسی پروژه
 • مشارکت در تهیه رویه مدیریت و کنترل مدارک و مستندات مهندسی پروژه
 • مشارکت در تهیه فرم های بخش DCC از جمله ترنسمیتال ، برگه اظهارنظر و …
 • دریافت لیست مدارک مهندسی پروژه از دیسیپلین های مختلف بخش مدیریت مهندسی
 • شماره (کد) گذاری مدارک با توجه به رویه مربوطه و با کمک دیسیپلین های مختلف بخش مدیریت مهندسی
 • پیگیری روند طراحی ، توزیع ،گردش ، بررسی و تکمیل مدارک و مستندات مهندسی پروژه
 • تکمیل بانک اطلاعاتی مدارک و مستندات (MDR) فاز مهندسی پروژه
 • تهیه گزارشات هفتگی ، ماهانه و دوره ای کنترل فاز مهندسی پروژه
 • آرشیو فایل های الکترونیکی مدارک و مستندات فاز مهندسی پروژه
 • ارتباط و تعامل با کارشناسان تخصصی سایر بخش ها از جمله : فرآیند ، برق ، ابزاردقیق ، مکانیک ، پایپینگ ، سازه و ایمنی

 

مطالب مرتبط :