وظایف کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

وظایف مدیر پروژه شرح وظایف برنامه ریزی و کنترل پروژه تیم مدیریت پروژه بهترین استاد کنترل پروژه

اگرچه شرح وظایف کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه ، در برخی سازمان های پیمانکاری ، مشاورین و سازندگان تجهیزات تفاوت هایی دارد لیکن در این مقاله ،‌ به موارد صحیح ، در این خصوص می پردازیم.

 

شرح وظایف کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه :

 

 • تهیه ساختار شکست کار پروژه یا WBS
 • تهیه برنامه زمانبندی پروژه یا Project Schedule
 • تهیه اوزان فیزیکی فعالیت های پروژه یا Weight Factor
 • تهیه منحنی اس پروژه یا Project S-Curve
 • تهیه نمودارهای ماشین آلات و تجهیزات پروژه
 • تهیه نمودارهای نیروی انسانی پروژه
 • تهیه نمودارهای مصالح کلیدی پروژه
 • تهیه بانک اطلاعاتی مدارک مهندسی پروژه (MDR)
 • تهیه بانک اطلاعاتی تجهیزات و ماشین آلات پروژه
 • تهیه بانک اطلاعاتی مصالح پروژه
 • تهیه بانک اطلاعاتی احجام کاری پروژه
 • تهیه بانک اطلاعاتی مشکلات پروژه
 • ارتباط و تعامل با کارشناسان تخصصی سایر بخش ها از جمله فرآیند ، برق ، ابزاردقیق ، مکانیک ، پایپینگ ، سازه و ایمنی
 • دریافت اطلاعات در خصوص وضعیت پیشرفت پروژه
 • تهیه گزارشات روزانه ، هفتگی و ماهانه کنترل پروژه
 • آرشیو فایل های برنامه ریزی و کنترل پروژه از جمله گزارشات دوره ای پروژه
 • آرشیو مستندات و فایل های پشتیبان برنامه ها و گزارشات پروژه

 

توجه : تهیه نمودارها و بانک های اطلاعاتی بر اساس توافق با کارفرمای پروژه یا نظر مدیران سازمان می تواند با موارد فوق متفاوت باشد.

نکات مهم‌:

 

نکته: در سازمان ها با توجه به تعداد ،‌اندازه و پیچیدگی پروژه ها ، ممکن است که کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه ، در چند سطح تعریف شوند. این سطوح عبارتند از : سطح جمع آوری اطلاعات پروژه ، سطح تهیه برنامه های پروژه و سطح تهیه گزارشات کنترل پروژه

نکته : در اغلب سازمان ها ، در صورت کم بودن تعداد پروژه ها یا کوچک بودن اندازه آنها ، ممکن است جمع آوری اطلاعات ، تهیه برنامه های پروژه و تهیه گزارشات کنترل پروژه ، همگی توسط کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه انجام شود.

 

مطالب مرتبط :