نمای Activities در پریماورا

نمای Activities در پریماورا برنامه زمانبندی primavera p6 wbs milestone مایلستون MSP MS PROJECT

نمای Activities در پریماورا ، برنامه زمانبندی پروژه را نشان می دهد که در واقع ، ترکیب لیست فعالیت های پروژه ( Activity Detail ) و مشخصات آن ها و نمودار گانت ( Gantt Chart ) می باشد. این نما برای کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه و مدیران پروژه ، بسیار حیاتی است زیرا از طریق آن می توانند موارد مختلفی از جمله کارهای پروژه ، منابع لازم ، هزینه مورد نیاز و اطلاعات بسیاری را در مورد کارهای پروژه اکتساب کنند.

مسیر دسترسی به نمای Activities در پریماورا

 • از منوی Enterprise نمای Projects را انتخاب کنید.
 • در نمای Projects ، پروژه ای را انتخاب کنید ، سپس جهت باز کردن پروژه ، راست کلیک نموده و روی گزینه Open Project را کلیک کنید.
 • از منوی Project نمای Activities را انتخاب کنید.

کاربرد نمای Activities

 • وارد نمودن اطلاعات ضروری جهت تهیه برنامه زمانبندی پروژه
 • نمایش برنامه زمانبندی پروژه

ظاهر پیش فرض نمای Activities

 • بخش بالایی در سمت چپ : جدول ( Table ) مرتبط با اطلاعات فعالیت های برنامه زمانبندی پروژه
 • بخش بالایی در سمت راست : برنامه زمانبندی پروژه به روش نمودار گانت ( Gantt Chart )
 • بخش پایینی : پنجره مشخصات یا جزئیات فعالیت ها ( Activity Details )

جدول ( Table ) فعالیت های پروژه

 • ردیف های سفید رنگ جدول : نمایانگر فعالیت ها
 • سایر ردیف های جدول :نمایانگر آیتم های WBS یا مواردی است که بر اساس آن ها ، گروه بندی فعالیت ها انجام شده است.
 • ستون های جدول : نمایانگر اطلاعات مرتبط با فعالیت ها

ستون های پیش فرض در جدول (بخش بالایی) در نمای Activities

 • Activity ID : شماره شناسه فعالیت
 • Activity Name : نام فعالیت
 • Original Duration : مدت اصلی ( اولیه )
 • Remaining Duration : مدت باقیمانده
 • Schedule % Complete : درصد پیشرفت برنامه ای
 • Start : تاریخ شروع
 • Finish : تاریخ پایان
 • Resources : منابع تخصیص داده شده
 • Budgeted Total Cost : جمع کل هزینه اولیه برنامه ریزی شده
 • Total Float : شناوری کل یا فرجه تجمعی

نمودار گانت ( Gantt Chart )

اگرچه جدول قبل حاوی اطلاعات خوبی در مورد فعالیت های پروژه است اما نمودار گانت ، زمانبندی فعالیت های پروژه را به صورت گرافیکی نشان می دهد. برای هر فعالیت و نیز سطوح WBS یا گروه بندی ، یک میله نشان می دهد که دارای طولی از تاریخ شروع تا پایان همان آیتم می باشد.

 

نویسنده: علی رحمتی توکل ، مدرس و مشاور مدیریت پروژه

جهت درخواست دوره آموزشی با شماره 09122333560 تماس بگیرید.

مطالب مرتبط: