منحنی اس s curve

منحنی اس s curve

منحنی اس یا S Curve ، نموداری بسیاری پر شهرت در مدیریت پروژه ها است. معمولا این نمودار ، از مهم ترین نمودارها در گزارشات کنترل پروژه می باشد. زیرا در یک نگاه، روند تغییرات تجمعی یکی از پارامترهای مهم پروژه، مانند درصد پیشرفت پروژه را نمایش می دهد.

منحنی اس s curve چیست ؟

این منحنی معمولا برای نمایش مقادیر تجمعی مرتبط با یک نوع اطلاعات مهم پروژه در طول زمان استفاده می شود.

انواع داده های s curve

 • منابع
 • هزینه
 • درصد پیشرفت
 • زمان

انواع منحنی اس s curve

 • منحنی S برنامه ای : مقادیر تجمعی بر اساس برنامه مصوب. برای مثال : هزینه تجمعی (هزینه از ابتدای پروژه تا تاریخ نظارت) که بر اساس برنامه مصوب می بایست در هر ماه در پروژه خرج شود.
 • منحنی S واقعی : مقادیر تجمعی بر اساس شرایط اجرای پروژه. برای مثال : هزینه تجمعی (هزینه از ابتدای پروژه تا تاریخ نظارت) که واقعا در هر ماه در پروژه خرج شده است.

نحوه ترسیم s curve

 • محور افقی، نمایانگر تاریخ های نظارت می باشد.
 • محور عمودی، نمایانگر مقادیر تجمعی (مثلا هزینه های تجمعی ) می باشد.

منحنی اس s curve مخفف چیست‌ ؟

S Curve مخفف Spending Curve می باشد. بر خلاف شایعه موجود‌ ، نام S-Curve هیچ ارتباطی به شکل S ندارد. در واقع ، ظاهر S-Curve ممکن است شبیه حرف S نباشد. بگذارید کمی بی رحمانه تر بنویسم! اگر شکل ظاهری S-Curve ، شبیه حرف S بود به صحت داده ها شک کنید ! برای درک بهتر این بحث ، نکات زیر قابل توجه است:

 • در هر پروژه تعداد زیادی فعالیت وجود دارد.
 • تعداد پارامترهای موثر بر داده های S-Curve بالغ بر ۱۰ مورد، در ازای هر فعالیت است.
 • احتمال شباهت نمودار اس ( S-Curve ) به ظاهر حرف S نزدیک به صفر است. لذا شباهت نمودار اس به حرف S معقول به نظر نمی رسد.

نرم افزار ترسیم s curve

 • نرم افزار EXCEL
 • نرم افزار MSP
 • نرم افزار PRIMAVERA P6

 

مطالب مرتبط