مراحل کلیدی در پریماورا

مراحل کلیدی در پریماورا منابع تخصیص primavera p6 آموزش پریماورا

مراحل کلیدی در پریماورا ، شامل ۱۰ مرحله می باشد. این مراحل از برنامه ریزی تا کنترل پروژه را در بر می گیرند.

توجه : البته مراحل ، نکات و جزئیات بسیاری در نرم افزار Primavera P6 یا پریماورا وجود دارد که در این جا صرفا به مراحل اصلی برنامه ریزی و کنترل پروژه یا مدیریت پروژه در Primavera P6 اشاره شده است.

در ادامه ، این مراحل ، به همراه مسیر انجام ،‌ذکر شده اند.

مراحل کلیدی در پریماورا

 • ایجاد ساختار سازمانی
 • ایجاد ساختار شکست پروژه های سازمانی
 • تعریف تقویم های کاری
 • تعریف منابع سازمانی
 • ایجاد پروژه
 • ایجاد ساختار شکست کار پروژه
 • تعریف فعالیت ها
 • ذخیره و تخصیص خط مبنا
 • به روز رسانی پروژه
 • گزارش گیری از پروژه

 

ایجاد ساختار سازمانی

 • تعریف چارت سازمانی یا ساختار سازمانی که در پریماورا Organizational Breakdown Structure یا بطور مخفف OBS نام دارد.
 • مسیر : منوی Enterprise گزینه OBS

ایجاد ساختار شکست پروژه های سازمانی

 • تعریف دسته بندی پروژه های سازمان که در پریماورا Enterprise Project Structure یا بطور مخفف EPS نام دارد.
 • مسیر : منوی Enterprise گزینه Enterprise Project Structure

تعریف تقویم های کاری

 • تعریف تقویم کاری برای فعالیت های پروژه ها و نیز منابع سازمانی
 • مسیر : منوی Enterprise گزینه Calendars

تعریف منابع سازمانی

 • تعریف منابع موجود در سازمان شامل شماره شناسه ، نام و مشخصات اصلی منابع مانند نرخ ، تقویم کاری و میزان موجودی
 • مسیر : منوی Enterprise گزینه Resources

ایجاد پروژه

 • افزودن پروژه شامل شماره شناسه ، نام و مشخصات اصلی پروژه
 • مسیر : منوی Enterprise گزینه Projects

ایجاد ساختار شکست کار پروژه

 • ایجاد ساختار شکست کار پروژه شامل شماره شناسه ، نام و مشخصات اقلام WBS
 • مسیر : منوی Project گزینه WBS

تعریف فعالیت ها

 • افزودن فعالیت ها شامل شماره شناسه ، نام و مشخصات فعالیت ها از قبیل محدودیت های زمانی ، پیش نیازی ها و …
 • مسیر : منوی Project گزینه Activities

ذخیره و تخصیص خط مبنا

 • ذخیره یک نسخه از پروژه به نام خط مبنا یا Baseline و تخصیص به پروژه جهت مقایسه وضعیت برنامه با اجرا
 • مسیر : منوی Project گزینه Maintain Baselines و گزینه Assign Baselines

به روز رسانی پروژه

 • وارد کردن داده های واقعی و پیش بینی های باقیمانده مانند میزان منابع مصرفی و باقیمانده و … و انجام زمانبندی پروژه
 • مسیر : منوی Project گزینه Activities

گزارش گیری از پروژه

 • تنظیم و تهیه گزارش به منظور ارائه به مدیران سازمان یا کارفرما
 • مسیر : منوی Tools گزینه Reports

 

نویسنده: علی رحمتی توکل ، مدرس و مشاور مدیریت پروژه

جهت درخواست دوره آموزشی با شماره 09122333560 تماس بگیرید.

مطالب مرتبط: