مدیریت ریسک پروژه

آموزش مدیریت ریسک پروژه EPC

مدیریت ریسک پروژه از مهم ترین حوزه های مدیریت پروژه است که با توجه به وجود عدم قطعیت در پروژه ها ، پرداختن به مقوله ریسک و مدیریت کردن آن ، شانس موفقیت پروژه ها را افزایش می دهد. پروژه ها به دلیل جدید بودن ، حاوی ریسک های زیادی می باشند که مدیریت آن ها را با دشواری همراه می کند.

بر اساس ویرایش ششم استاندارد PMBOK ، شش فرآیند در حوزه مدیریت ریسک پروژه موجود می باشد که اجرای صحیح آن ها در پروژه ها‌ ، مستلزم داشتن تجربه کافی در محیط پروژه ها به علاوه درک درستی از فرآیندهای استاندارد مذکور می باشد.

توجه : این مقاله ، بر اساس ویرایش ششم استاندارد PMBOK تدوین شده است.

توجه : جهت استقرار استاندارد PMBOK‌ در سازمان خود ، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

استقرار استاندارد PMBOK

 

فرآیندهای مدیریت ریسک پروژه

 • Plan Risk Management
 • Identify Risks
 • Perform Qualitative Risk Analysis
 • Perform Quantitative Risk Analysis
 • Plan Risk Responses
 • Implement Risk Responses
 • Monitor Risks

 

برنامه ریزی مدیریت ریسک

 • در این فرآیند ، نحوه جهت اجرای سایر فرآیندها تشریح می شود.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Plan Risk Management آمده است.

 

شناسایی ریسک ها

 • در این فرآیند ، ریسک های پروژه شناسایی و در یک بانک اطلاعاتی ثبت می شوند.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Identify Risks آمده است.

 

اجرای تحلیل کیفی ریسک

 • در این فرآیند ، ریسک های شناسایی شده در فرآیند قبل ، تحلیل کیفی و رتبه بندی اولیه می شوند.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Perform Qualitative Risk Analysis آمده است.

 

اجرای تحلیل کمی ریسک

 • در این فرآیند ، ریسک های تحلیل و رتبه بندی شده در فرآیند قبل ، تحلیل کمی می شوند.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Perform Quantitative Risk Analysis آمده است.

 

برنامه ریزی پاسخ های به ریسک

 • در این فرآیند ، پاسخ هایی به منظور افزایش ریسک های مثبت و کاهش ریسک های منفی ، برنامه ریزی می شوند.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Plan Risk Responses آمده است.

 

اجرای پاسخ های به ریسک

 • در این فرآیند ، پاسخ های برنامه ریزی شده جهت مدیریت ریسک ها اجرا می شوند.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Implement Risk Responses آمده است.

 

نظارت بر ریسک ها

 • در این فرآیند ، ریسک ها مورد نظارت و کنترل دوره ای واقع می شوند.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Monitor Risks آمده است.

 

استقرار مدیریت ریسک در سازمان شما

 • جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

560 2333 0912

علی رحمتی توکل ، مدیر گروه مدیریت پروژه رهتا

 

مطالب مرتبط