مایلستون يا Milestone در نرم افزار MSP

مایلستون يا Milestone

مایلستون يا Milestone

مایلستون يا Milestone وقايع مهمي در پروژه ها هستند که جهت موفقیت و رسیدن به اهداف پروژه ، بايستي به نحو مطلوب مديريت شوند. در واقع مایلستون ها برآیند تمامی فعالیت های پروژه هستند که با تحقق آنها ، دستیابی به اهداف پروژه تضمین می گردد. استاندارد PMBOK نیز به مایلستون ها ، به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های برنامه زمانبندی پروژه اشاره می نماید.

برنامه زمانبندی و مایلستون یا Milestone

در برنامه زمانبندی پروژه بایستی مایلستون ها تعریف شوند و بین آنها و فعالیت های پروژه ارتباطات وابستگی تعریف شود. برای مثال رویداد تحویل زمین یا سایت پروژه توسط کارفرما یک مایلستون یا Milestone مهم و کلیدی است که پیش نیاز فعالیت های تجهیزکارگاه و اجرا در سایت پروژه می باشد. لذا این مایلستون ، باید در برنامه زمانبندی پروژه تعریف شود.

مایلستون یا Milestone و قرارداد پروژه

در اغلب قراردادهای پروژه ها ، مایلستون ها یا رویدادهای پروژه ، به همراه زمانبندی آنها درج می شود. در اغلب موارد ، ممکن است در قرارداد پروژه ، برای عدم تحقق مایلستون های قراردادی ، جرائمی لحاظ گردد. تشخیص مایلستون ها ، در هنگام عقد قرارداد پروژه بسیار مهم است زیرا بیشترین تمرکز تیم پروژه ، حول مایلستون های قراردادی می باشد و تشخیص نادرست آنها می تواند جریان تمرکز انرژی در پروژه را به راه نادرست هدایت نماید.

کاربرد مایلستون یا Milestone

 • کنترل حساس ترین نقاط پروژه ، به جای کنترل تمامی نقاط پروژه ، خصوصا در مواردی که امکان کنترل لحظه ای و تمامی نقاط وجود ندارد.
 • درج تعهدات کارفرما در برنامه زمانبندی پروژه
 • درج مهم ترین ورودی های فعالیت ها یا فازهای پروژه در برنامه زمانبندی پروژه
 • درج مهم ترین خروجی های فعالیت ها یا فازهای پروژه در برنامه زمانبندی پروژه
 • درج ورودی های پروژه از سایر شرکت های خارجی در برنامه زمانبندی پروژه
 • درج خروجی های پروژه به سایر شرکت های خارجی در برنامه زمانبندی پروژه
 • درج مهم ترین نقاط تصمیم گیری در پروژه

مثال هایی از مایلستون یا milestone

 • جلسه آغازین پروژه
 • اخذ مجوزهای قانونی برای پروژه
 • انتخاب مشاور پروژه
 • گرفتن چک پيش پرداخت از کارفرما
 • تحویل زمین توسط کارفرما
 • تایید نقشه های اصلی
 • رسیدن اجناس خریداری شده به سایت پروژه
 • تست تجهیزات اصلی پروژه
 • تحویل موقت پروژه
 • تحویل دائم پروژه
 • تسویه قرارداد پروژه

نحوه تعريف مایلستون یا Milestone در نرم افزار MSP (روش اول):

به منظور تعريف مایلستون یا Milestone مسير View > Gantt Chart را طي نماييد. بر روي سطر فعاليت مورد نظر دو بار کليک کرده و از پنجره Task Information برگه Advanced را برگزيده سپس گزينه Mark task as milestone را برگزينيد. با اين کار فعالیت به رویداد، تبدیل می شود و شکل ظاهری آن، در نمای گانت چارت (gantt chart) به شکل لوزي، تبديل مي شود. معمولا رويدادها، داراي مدت زمان برابر با صفر هستند.

توجه: البته در نرم افزار ms project یا MSP رویدادهای دارای مدت بزرگتر از صفر، نیز می توان تعریف نمود.

نحوه تعريف مایلستون یا Milestone در نرم افزار MSP (روش دوم):

در نرم افزار ms project یا MSP ، با وارد کردن مدت زمان (duration) برابر با صفر، برای فعالیت، آن فعالیت تبدیل به مایلستون (milestone) می شود.

نحوه تعريف مایلستون يا Milestone در نرم افزار MSP (روش سوم):

در نرم افزار ms project یا MSP ، در نمای گانت چارت بر روی یک سرستون راست کلیک کرده و گزینه Insert را انتخاب کنید. سپس ستون Milestone را وارد نمایید.

 

مطالب مرتبط: